Bijgewerkt: 4 december 2021

Bijdrage 100 miIjoen aan A9 tunnel is ramp voor Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
20-02-2013

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

De effecten van een Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro aan de ondertunneling van de rijksweg A9 zouden momenteel rampspoedig zijn voor de gemeentelijke financiën. 'Een maatschappelijk, sociaal en economische onbegaanbare weg,' aldus wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) die een doorrekening van de financiële consequenties 'in hedendaags perspectief' heeft laten maken.

Geïndexeerd moet de gemeente in 2020 120 miljoen euro bijdragen aan de ondertunneling. Een deel (39 miljoen) zou kunnen worden gevonden door de algemene reserve toe te voegen aan de 'bestemmingsreserve A9' van thans 10 miljoen, waarmee dat bedrag, inclusief rente, op 55 miljoen komt. Uit de egalisatie- en overige reserves zou 15 miljoen kunnen worden overgeheveld.

Naast het onder meer volledig stopzetten van het onderwijs huisvestingsprogramma betekent de extra jaarlijkse miljoenenlast, dat „zeer forse ingrepen noodzakelijk zijn die het hele palet van gemeentelijke taken en dienstverlening zullen treffen." Dit stelt wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) desgevraagd.

„Met alleen bezuinigingen zul je het echt niet redden. Een significante lastenverzwaring zal moeten worden doorgevoerd. Dit is mogelijk door het inzetten van een (groot) deel van de belastingcapaciteit van 9,6 miljoen per jaar."

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD), wethouder Financiën tijdens de raadsvergadering op 6 februari 2013


Regeerakkoord

Eerder werd namelijk al een lastenverzwaring van 7,5 miljoen structureel uit het regeerakkoord en het overhevelingen van rijkstaken naar de gemeente duidelijk. Afhankelijk van het betalingstempo, zou dit een extra jaarlast op de begroting betekenen van 10 tot 12 miljoen euro.

Second opinion

Uit de gebiedsontwikkeling kan volgens de gemeente, daar in gesterkt door een second opinion van de Grondmij, geen aandeel meer worden verwacht. Raat: „In Amstelveen is er nog een aantal locaties, waar projectontwikkelingen kunnen plaatsvinden die op enig moment voor de gemeente winstgevend kunnen zijn. De financiële impact ligt tussen de 15 en 20 miljoen euro."

„Voor dit moment is er echter geen enkele zekerheid, dat opbrengsten in deze orde van grootte daadwerkelijk zullen plaatshebben. Als dekkingsbron voor de A9-problematiek is dit geen reële bron. Mocht er evenwel toch geld binnenkomen, dan zal dit worden toegevoegd aan de algemene reserve als algemene risicobuffer."

Tot slot nog het onderwijs huisvestingsprogramma. Voor welke scholen zou het stopzetten nadelige consequenties hebben? Raat: „Voor de 1ste Amstelveense Montessorischool, Roelof Venema, Triangel/ Karel Eykman, Martin Luther King en de Piet Hein moet nog voor 27 miljoen euro worden aanbesteed. Er zijn echter wel kosten gemaakt en het schrappen van de investering zal leiden tot hogere onderhoudslasten voor de bestaande gebouwen. Ook moet rekening worden gehouden met een gebrek aan lokalen."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.