Bijgewerkt: 2 december 2023

Bijeenkomst over de regie in de laatste levensfase

Nieuws -> Informatief

Bron: Ziekenhuis Amstelland
07-10-2014

Maandag 27 oktober 2014 is er van 19.00 - 21.00 uur een informatieavond in Ziekenhuis Amstelland over palliatieve zorg. 'Baas in eigen behandeling' is de titel van deze bijzondere avond, waar de regie in de laatste levensfase bespreekbaar wordt gemaakt.

Wie beslist over de behandeling tijdens de laatste levensfase? Helpt het om een wilsverklaring te hebben? Wie maakt de keuzes als iemand dat zelf niet meer kan? Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Als iemand niet gereanimeerd wil worden, krijgt deze dan nog wel de best mogelijke behandeling?

Deze en meer cruciale vragen staan centraal tijdens deze avond, die georganiseerd wordt door Ziekenhuis Amstelland in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden. Patiënten, mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden die meer willen weten over, hoe om te gaan met een ongeneeslijke ziekte en de zorg in de laatste levensfase, zijn van harte uitgenodigd.

Sprekers

Internist oncoloog Annette van Zweeden vertelt over de mogelijkheden die er zijn als de ziekte ongeneeslijk is. Vaak is er nog veel mogelijk en is de specialist zeker niet uitbehandeld als een ziekte ongeneeslijk is.

Huisarts en  hospice arts Ruben van Coevorden is specialist op het gebied van de levenseinde zorg. Vanuit een rijke ervaring vertelt hij, wat er allemaal mogelijk is als de specialist uiteindelijk is uitbehandeld; over wilsverklaring en de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie.

Marjolein Heijdeman is palliatief verpleegkundige en vertelt wat de mogelijkheden zijn wanneer iemand er voor kiest thuis of in een hospice (bijna thuis huis) de laatste levensfase door te brengen.

Palliatieve zorg is de zorg voor een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. In de palliatieve zorgverlening is er naast de aandacht voor de lichamelijke klachten ook veel aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen. In het Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland en Meerlanden zijn zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd die zorg geven aan mensen die terminaal ziek zijn en weten dat zij gaan sterven. Onder de noemer van Café Doodgewoon organiseert het netwerk informatieavonden waar alles wat met ongeneeslijk ziek zijn en doodgaan te maken heeft wordt besproken op een laagdrempelige manier. Tijdens de bijeenkomst vertellen de sprekers vanuit hun deskundigheid over een thema.

Aanmelden kan door inschrijving via de website: www.ziekenhuisamstelland.nl/Patiënten/Voorlichting . U kunt ook een e-mail sturen naar voorlichting@zha.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.