Bijgewerkt: 7 december 2023

Bijstand en pensioen

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
15-10-2014

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer laten weten, dat zij met een voorstel komt om in de wet Werk en bijstand te regelen, dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende de uitkering te kunnen verrekenen met dit pensioeninkomen. Staatssecretaris Klijnsma zal gemeenten oproepen, om vooruitlopend op deze wetswijziging, bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan.

Bijstand en pensioen

Het plan om bijstandsgerechtigden te verplichten om hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan, vinden de staatssecretaris en ik onwenselijk. Wij delen de zorg van de leden van de PvdA-fractie, die via Kamervragen hebben gewezen op dit plan van de gemeente Enschede. Wij ondersteunen dan ook de strekking van het amendement van de SP (Kamerstukken II 2014/15, 33 988, nr. 10), dat bij de Verzamelwet SZW 2015 is ingediend. Echter, de Verzamelwet leent zich, gezien zijn overwegend technische en beperkt inhoudelijk karakter, minder voor dit onderwerp.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Lodewijk Asscher, (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president


Daarom zal de staatssecretaris met een voorstel komen om in de Wet werk en bijstand te regelen, dat bijstandsgerechtigden door het college van burgemeester en wethouders niet gedwongen kunnen worden om hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan. Hierbij wordt ook gekeken naar aanverwante wet- en regelgeving, (zoals de Uitkering oudere werklozen {IOAW} en de Werkloosheidsregeling speciaal voor oudere zelfstandigen [55 plussers] IOAZ). In de eerstvolgende Verzamelbrief worden gemeenten oproepen om, vooruitlopend op de wetswijziging, bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. AsscherAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.