Bijgewerkt: 25 juni 2024

Biljart- en tenniscentrum Startbaan is feestelijk overgedragen

Nieuws -> Sport

Bron: Rein Willems/Amstelveenweb
25-11-2017

Op vrijdagavond 24 november 2017 waren in Sportcafé Startbaan veel belangstellenden samengekomen. Reden was dat Peter Bot (BBA) wethouder Sport op feestelijke wijze het tennis- en biljartcomplex aan de Startbaan heeft overgedragen aan Stichting Tenniscentrum Startbaan. Deze stichting is voortgekomen vanuit de Tennisvereniging LTC Startbaan. De wethouder gaf daarmee mede uitvoering aan een uniek Raadsinitiatief van de raadsleden Rob Ellermeijer (VVD) en Jitze Bakker (BBA). (De afkorting LTC betekent Lawn Tennis Club. Het woord lawn betekent gazon, dus tennis op grasvelden).

Foto Amstelveen
(Bron Stichting Tenniscentrum Startbaan - 2017)

Rein Willems, voorzitter en de bestuursleden Cees van der Togt secretaris en Marc Borkink penningmeester van de Stichting Tenniscentrum Startbaan tekenen de akte van overdracht bij Notariskantoor Brummelhuis in Amsterdam


Cees van der Togt secretaris van de Stichting, nam het woord en heette iedereen welkom. Hij vertelde over hoe het hele gebeuren van overdracht twee jaar in beslag nam, maar dat hij blij was dat de overdracht nu eindelijk een feit was. Hij gaf wethouder Peter Bot een als sleutel gemaakt tennisracket waarop een verklaring stond over de overdracht. Deze verklaring werd luid voorgelezen waarna zowel de wethouder als Rein Willems, voorzitter van de Stichting Tenniscentrum Startbaan, de verklaring ondertekenden. De tekst op het tennisracket: 'De Gemeente Amstelveen draagt met deze sleutel op feestelijke wijze het tennis- en biljartcomplex Startbaan over aan de Stichting Tenniscentrum Startbaan. Namens de gemeente Amstelveen, Peter Bot wethouder Sport en namens de stichting Rein Willems voorzitter'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het goed uitgeruste Biljartcentrum 'De Startbaan' dat sinds 2013 bestaat. Tussen de tennishallen is het een gezellige en sfeervolle zaal, die de biljartsport in Amstelveen een extra impuls geeft. Vroeger speelden de biljarters in de Bankrashal, maar het gebouw werd gesloopt en de 11 Amstelveense biljartverenigingen met hun ongeveer 300 leden hebben hier een veel betere locatie gevonden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De binnenbanen van het Tenniscentrum Startbaan. Het park omvat in totaal 12 gravel buitenbanen, een mini-tennisbaan en 5 binnenbanen. Met buitenverlichting op alle banen, kan er 's avonds tot 23.00 uur buiten getennist worden
Peter Bot vertelde ook nog hoe alles was verlopen en ook Rein Willems legde verschillende zaken uit. Hij vertelde onder meer het volgende verhaal: 'Het vergroten van de betrokkenheid van de sportverenigingen en de sporters bij de accommodaties, waarop zij hun sport beoefenen, is een belangrijke doelstelling in het gemeentelijke sportbeleid. Nadat dit onder meer geleid heeft tot de overdracht van tennispark Overburg aan de vereniging, is de mogelijkheid van overdracht ook voor het complex aan de Startbaan uitgewerkt. Het proces om te komen tot deze overdracht heeft vervolgens een impuls gekregen door een uniek raadsinitiatief (pdf 5 pagina’s) van de heren Rob Ellermeijer (VVD) en Jitze Bakker (BBA). Rekening houdend met het door de tennisvereniging LTC Startbaan opgestelde ondernemingsplan en cijfers uit de gemeentelijke exploitatie, hebben deze raadsleden een initiatiefvoorstel geformuleerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het Sportcafé Startbaan wordt geëxploiteerd door BreakPoint Horeca


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het Sportcafé is volgestroomd met de leden van het tennis- en biljartcomplex Startbaan


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Rein Willems, voorzitter Stichting Tenniscentrum Startbaan), Robert Schmidt (parkmanager bij de Amsterdamse tennisvereniging Tie Breakers), Arie Martijn Schenk (KNLTB) en Simon Paternotte (voorzitter tennisvereniging De Kegel) hebben een gezellige middagLeef mee met de overdracht, bekijk de video


In de gemeenteraad van mei 2017 heeft dit geleid tot een besluit om het gehele complex over te dragen aan een door LTC Startbaan op te richten onafhankelijke Stichting. In dat besluit zijn tevens de financiële randvoorwaarden vastgelegd en is ook aangegeven, dat de overdracht uiterlijk op 1 oktober 2017 zijn beslag moest krijgen. Dat die laatste datum niet helemaal gehaald is, komt mede door de complexiteit van de materie en de rolverdeling tussen de gemeente en het verzelfstandigde Sportbedrijf Amstelveen. Door ambtelijke en bestuurlijke inzet zijn uiteindelijk alle obstakels weggewerkt en begin november alle seinen op groen gezet.  De Stichting is nu verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het complex, dat naast de 12 buitenbanen van de LTC Startbaan, ruimte biedt aan een tennishal met 5 binnenbanen voor huurders uit Amstelveen en de Regio Amstelland, alsmede aan een biljartcentrum met 12 tafels. Van deze 12 tafels zijn 2 van wedstrijdformaat en is er één beschikbaar voor het welbekende snookeren.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Op de voorgrond staan er een 4-tal biljarters, leden van één van de 11 verenigingen die in het biljartcentrum actief zijn; de meest linkse heer op de foto heet Douwe Vonk (oud-wiskunde leraar van het Amstelveen College)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Biljarters volgen de activiteiten in het café. De 2de van rechts is Geert Groen, hij is één van de mensen die de contacten met de biljartverenigingen coördineert


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Cees van der Togt secretaris van de Stichting Tenniscentrum Startbaan vertelt over de lange weg tot deze avond


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën en initiatiefnemer Jitze Bakker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen waren vanzelfsprekend ook aanwezig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport draagt op feestelijke wijze het tennis- en biljartcomplex aan de Startbaan over aan een vanuit de Tennisvereniging LTC Startbaan voortgekomen Stichting. De wethouder gaf daarmee mede uitvoering aan een uniek Raadsinitiatief van de raadsleden Rob Ellermeijer (VVD) en Jitze Bakker (BBA). De afkorting LTC betekent Lawn Tennis Club


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Rein Willems, voorzitter van de Stichting Tenniscentrum Startbaan leest de gedrukte tekst voor, dat op de tennisracket-sleutel staat. Naast hem staan initiatiefnemers Rob Ellermeijer (VVD) raadslid, Klaas Anakram die de voorzitter van de tennisvereniging was die aan de basis gestaan heeft van de overdracht. Destijds heeft hij vanuit de vereniging de mogelijkheid opgepakt, om het hele complex over te nemen, Jitze Bakker raadslid van BBA en Marc Borkink, penningmeester


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Rein Willems, voorzitter van de Stichting overhandigt een fles wijn aan wethouder Raat, als dank voor alle inspanningen om de overdracht van het biljart- en tenniscentrum een succes te maken


Na al deze speeches en uitleg werden de raadsleden die zich hadden ingespannen om de overdracht te realiseren en ook de bestuursleden van de Stichting naar voren gehaald en werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Ook de wethouders Bot en Raat kregen een applaus en met een hapje en een drankje was het voor alle aanwezigen een feestelijke namiddag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.