Bijgewerkt: 19 april 2024

'Blije Bijbeltent' plus expositie 2017 in Amsterdam

Nieuws -> Kerk

Bron: Gospel Productions
21-05-2017

Het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) komt weer naar Amsterdam met zijn rood-blauwe, circusachtige tent, met het thema 'Blij met de Bijbel'. Nieuw is de afzonderlijke expositie ´Tent en Traditie´, met onder meer 160 foto’s en audio- en videomateriaal van samenkomsten, met talloze bekende evangelisten, variërend van Billy Graham en Johannes de Heer tot D.L. Moody en Ben Hoekendijk. Van zaterdag 3 t/m vrijdag 9 juni 2017 zijn er in de tent in het Martin Luther King Park (postcode 1079, ten westen van Amsteldijk 196) dagelijks programma’s voor diverse doelgroepen, zowel overdag als ’s avonds.

De tentcampagne start zaterdag (3 juni 2017) om 18.30 uur met een inloop-uur met hapje en drankje, waarna om 19:30 uur de dienst met de van oorsprong Irakese evangelist R. Avakthi begint. Programma overdag (14:00 uur, tenzij anders vermeld): Zondag (eerste Pinksterdag) spreekt Herm Ubbink en is er een optreden van het Amsterdamse kinderkoor De Koningskinderen. Woensdag (14:30 uur) leidt Pascalle Rademakers de kindermiddag, met zingen, voorlezen, knutselen en een buitenspel. Maandagmiddag spreekt Rick Boellaard en treedt harpiste Martine Dubois op, donderdag presenteert Bert Rietberg een maquette van de Tabernakel en vrijdag is er filmmiddag (‘De oosterse bruid’).Het NBC is de organisatie rond Bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die zelf driemaal ’s avonds om 20.00 uur spreekt (zondag, woensdag en vrijdag) en ook deel uitmaakt van de BBC-combo, die woensdag speelt. Andere sprekers in de avondsamenkomsten zijn: Frans Boeije (maandag), Ad Leeuwenhage (dinsdag, met introfilm ‘De goede Herder’) en Willem van Stempvoort (donderdag, tijdens de ‘Anderstaligen-avond’, 18:30 uur inloop met hapje, 20:00 uur samenkomst).

Muzikale medewerking: koor Gideon (zaterdag), jazzgospelzangeres Annelies Siebers (zondag), Leger des Heils-band Roofless (maandag), Amsterdams gospelkoor Deliverence (dinsdag), BBC-combo met het programma ‘Dakloos’ (woensdag), Galit en Sabina Achterberg en Daniël Pop (donderdag) en interkerkelijk koor Holy Sound (vrijdag). “Echte blijdschap is alleen te vinden in de Bijbel”, zegt Klein Haneveld. “Daarom willen wij mensen via deze campagnes confronteren met de inhoud van de Bijbel en hopen hen nieuwsgierig te maken. Ons uiteindelijke doel is, dat zij, na tot erkentenis van de waarheid te zijn gekomen, die ook echt gaan bestuderen. Wij zien, dat in de praktijk steeds minder mensen, helaas ook gelovigen, de Bijbel openen.”

Volgens Dalhuisen is tentevangelisatie niet zo ouderwets als velen menen. “De boodschap van de Bijbel is nu eenmaal tijdloos. We zien, dat tijdens elke campagne mensen tot geloof, of tot verdieping daarvan komen en worden aangeraakt door Gods Geest. Maar wij gaan niet primair voor de massa.” Het is de 13de zomertournee van het NBC. De stichting begon met de tentcampagnes in 2005, omdat een andere organisatie er na 57 jaar vrijwel mee stopte. Klein Haneveld vreesde toen, dat die manier van evangeliseren, waarmee in het verleden ook zijn vader (wijlen evangelist Jacob Klein Haneveld) en Johannes de Heer zich bezighielden, zou ophouden te bestaan.  www.bijbelstudie.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.