Bijgewerkt: 25 juni 2022

Blijft u Nederlander, of liever Brit?

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
16-07-2017

Nederlanders die na de Brexit in Groot-Brittannië willen blijven en daarvoor een Brits paspoort aanvragen, raken hun Nederlandse paspoort kwijt. Van premier Mark Rutte moeten ze kiezen, of ze Nederlander willen blijven, of niet -melden verschillende media. Naast de Nederlandse nationaliteit kunt u nog andere nationaliteiten hebben. Soms moet u kiezen tussen de Nederlandse, of de andere nationaliteit.

Afstand doen van dubbele nationaliteit bij naturalisatie. Als u meer nationaliteiten heeft, is niet altijd duidelijk wat uw rechten zijn. Zo moet u misschien dienstplicht vervullen in het land van herkomst. De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Uw rechten zijn dan duidelijker. Daarom moet u bij naturalisatie verplicht afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit, als dat kan (zie Uitzonderingen op afstandsplicht). Dit heet afstandsplicht.

Verlies Nederlandse nationaliteit. U verliest mogelijk automatisch de Nederlandse nationaliteit als u een andere nationaliteit aanneemt.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2017)

Een Nederlandse en een Brit paspoort


Uitzonderingen op afstandsplicht. Er zijn verschillende situaties, waarin u geen afstand hoeft te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit:

-In sommige landen krijgt u automatisch de nationaliteit van het land, waar u bent geboren. Ook bepaalt ieder land zelf, wanneer iemand de nationaliteit verliest. Voor burgers uit bijvoorbeeld Griekenland, of Iran is het juridisch niet mogelijk de nationaliteit af te staan. In Marokko wordt het doen van afstand in de praktijk niet geaccepteerd.

-Als u getrouwd bent met een Nederlander, mag u uw eigen nationaliteit houden. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.

-Vluchtelingen die genaturaliseerd willen worden, mogen hun oorspronkelijke nationaliteit houden. Ze moeten erkend vluchteling zijn in Nederland, Aruba, Curaçao, of Sint Maarten.

2de nationaliteit komt niet meer in bevolkingsregistratie. Sinds 6 januari 2014 wordt de 2de, of volgende nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2de nationaliteit? Dan komt die 2de nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich laat inschrijven. U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen, doordat de overheid deze intrekt. In dat geval neemt de overheid een beslissing, waarmee uw Nederlanderschap vervalt. Lees meer over dit thema op de website van de Rijksoverheid: Nederlandse nationaliteitAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.