Bijgewerkt: 21 maart 2023

Boek ' Rijdende Reclame ' dankzij autospuiterij van der Zwaart & Zn uitgegeven

Nieuws -> Informatief

Bron: Willem Vermeulen Uitgeverij
14-02-2019

In december 2018 publiceerde Amstelveenweb.com reeds onderstaand bericht. In het Amstelveens Nieuwsblad van 13 februari 2019 wordt hier ook over geschreven. Aangezien niet iedereen dit weekblad meer ontvangt, hierbij nogmaals onze publicatie. Lees ook de uitgebreide familiegeschiedenis en andere informatie over het voormalige bedrijf Van der Zwaart

In november 2018 is er een nieuw boek verschenen dat voor de (oud) Amstelveners en de seniore Amstelveners misschien wel een herinnering aan de goede oude tijd in het Oude Dorp op roept. Het boek is geschreven door Willem Vermeulen met als titel ‘Rijdende Reclame’, en met ondertitel Een bijzondere collectie bedrijfswagens uit het fotoarchief van Van der Zwaart, autospuiters en schilders van autoreclames (1924-1970).

Amstelveen
(Foto Uitgeverij W.Vermeulen - 2018)

Rijdende Reclame over autospuiterij van der Zwaart & Zn


Fa. J.van der Zwaart & Zn
Van 1924 tot 1970 was in Amstelveen de Fa. J. van der Zwaart & Zn gevestigd, een kleine onderneming die zich toelegde op het spuiten van bedrijfs- en personenwagens en het aanbrengen van autoreclames. Vader Jan Oege en zoon Jo van der Zwaart brachten in deze kleine halve eeuw vele honderden bedrijfsvoertuigen in de (soms uitbundige) huisstijl van hun eigenaren. Vaak waren dat bedrijven in Amsterdam en wijde omgeving, inclusief Amstelveen, dat tot 1964 deel uitmaakte van de gemeente Nieuwer-Amstel. Het bedrijf was tot 1965 gevestigd in enkele bedrijfsopstallen van autobusonderneming (later garagebedrijf)
Van Poelgeest
, in de hoek Dorpsstraat/Stationsstraat in Amstelveen. In genoemd jaar verhuisde Van der Zwaart naar het industrieterrein in Amstelveen-Zuid.

Allerlei vormen van reclameteksten
De lezer/kijker hoeft niet lang in ‘Rijdende Reclame’ te bladeren om vast te stellen dat geen enkele spuit- en reclameopdracht hetzelfde was. De verscheidenheid in het werk was groot. Niet alleen in het soort voertuigen dat Fa. J. van der Zwaart & Zn kreeg aangeboden (grote en kleine vrachtwagens, bestelwagens, busjes, personenwagens-in-besteluitvoering: alles kwam voor), maar ook in de wijze waarop de klanten hun wagens ‘in de reclame’ wilden hebben. Het laatste varieerde van een simpele bedrijfsnaam op portier of zijkant tot afbeeldingen en reclameteksten die alle beschikbare ruimte op cabine en opbouw vulden. Slogans waren populair. Vishandel M. Hogerwerf in Amstelveen probeerde zijn plaatsgenoten ‘aan de vis’ te krijgen met de leus Bij iedere dis, Hogerwerf’s vis; de reclameslogan stond op de opbouw van de Fordson die Van der Zwaart voor de vishandel ‘onder handen nam’. Op de portieren van het kleine vrachtwagentje was bovendien een grote vis geschilderd. Het Amstelveense transport- en verhuisbedrijf Van Wier voerde op de Mercedes-Benz waarmee het een besteldienst reed de slogan U belt … Van Wier snelt! De bedrijfswagens van de in 1829 opgerichte textielgroothandel De Vries van Buuren & Co. in Amsterdam vielen niet op door een reclameleus, maar door het op de voertuigen geschilderde tafereel dat de onderneming als handelsmerk hanteerde. De zwagers C. de Vries en J.A. van Buuren begonnen hun bedrijf in het pand Jodenbreestraat 8. Daarin was een gevelsteen aangebracht met twee liggende schapen en de tekst ‘De Twee Onnoozele Schapen’. Die steen vonden de zwagers dermate kenmerkend voor het pand dat ze het tafereel als handelsmerk kozen.

Amstelveen
(Foto Uitgeverij W.Vermeulen - 2018)

Een Chevrolet - gesloten bakwagen - van Verhuisfirma J. van Wier
Voor de reclame kwamen ook zij bij de Fa. van der Zwaart & Zn


Ook bedrijven (ver) buiten de hoofdstad wisten de weg naar Fa. J. van der Zwaart & Zn. te vinden, met name in omliggende plaatsen als Aalsmeer, Amstelveen (Nieuwer-Amstel), Badhoevedorp en Uithoorn. Amstelveense bedrijven die (regelmatig) met werk bij Van der Zwaart aanklopten waren o.a. Gebr. Gorter Expeditie & Verhuizingen, Brood- en Banketbakkerij Koolhaas, Chemische Wasserij Hamers, Expeditie M. van Splunter en de Amstelveensche Stoel- en Meubel Industrie.

Heel veel foto's
In het boek wordt een korte bedrijfsgeschiedenis van Fa. J. van der Zwaart & Zn beschreven, gevolgd door vele tientallen pagina’s spuit- en reclameschilderwerk van de hand van vader en zoon Van der Zwaart. Van de afgeleverde bedrijfswagens werden – vaak vanuit diverse hoeken – foto’s gemaakt waarvan er zo’n 700 bewaard zijn gebleven. Verder heeft de auteur getracht het anders te maken dan andere fotoboeken en wel door voor elke dubbele pagina een thema te hanteren. De foto’s die op die naast elkaar liggende pagina’s staan, horen bij elkaar omdat ze iets gemeen hebben, zoals het soort en/of merk auto, de wijze waarop de auto’s zijn gefotografeerd, de positie waarin ze staan, de reclame die ze voeren of de kleur van de wagens. Tevens is elke dubbele pagina weer anders vormgegeven, zodat er telkens een verrassingseffect optreedt. Daarbij zijn foto’s die het waard zijn zo veel mogelijk groot afgedrukt. Al deze dingen samen zorgen voor afwisseling als je het boek doorbladert. Op elke dubbele pagina staat een compacte tekst over de bedrijven en de wagens die aan bod komen, aangevuld met anekdotes en bijzondere gebeurtenissen.

Het boek ‘Rijdende Reclame’ is geschreven en samengesteld door auteur/uitgever Willem Vermeulen en verscheen bij diens gelijknamige uitgeverij in Zeist. Hij selecteerde uit de unieke foto collectie 400 foto’s, 218 zwart-witfoto’s en 187 kleurenfoto’s. Bij het maken van het boek hanteerde de auteur twee uitgangspunten: de inhoud moest afwisselend zijn en het fotowerk van royaal formaat. Daarmee is het boek in feite een foto-expositie in boekvorm, met een logische indeling in tijd en een grote variatie in de presentatie van de foto’s. Het telt 176 pagina’s op het staande formaat 21 x 28 cm en is voorzien van een harde omslag. De verkoopprijs is € 29,75 per exemplaar. (ISBN 978 90 800423 6 0).

Hoe te bestellen?
Rechtstreeks bij de auteur/uitgever te verkrijgen door € 29,75 (of een veelvoud van dit bedrag bij bestelling van meerdere exemplaren) over te maken op IBAN: NL90 RABO 0151 3932 22, t.n.v. Uitgeverij Willem Vermeulen, Zeist, onder vermelding van ‘Rijdende Reclame’, het aantal exemplaren en het adres waar de bestelling naartoe moet worden gezonden. Verzendkosten worden binnen Nederland niet in rekening gebracht.

Meer informatie over het boek (mèt bestelmogelijkheid) is te vinden op www.uitgeverijwillemvermeulen.nl
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.