Bijgewerkt: 26 september 2021

Bolder hekelt nota Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
23-11-2006

Er moet misschien hier en daar iets bijgesteld en aangepast worden, maar er klopt niets van de argumenten die Cardanus gebruikt om te stoppen met het organiseren van activiteiten in de Bolder. Dat schrijft het wijkplatform in een uitgebreid epistel als reactie op de plannen van Cardanus.

De welzijnsinstelling heeft een accommodatienota gelanceerd waarin wordt voorgesteld toe te werken naar vijf wijkcentra in de gemeente in plaats van de huidige zeven. Westend en De Meent worden als voorbeeld genoemd als multifunctionele centra die aan alle door Cardanus gestelde eisen voldoen en in Keizer Karelpark wordt een nieuw multifunctioneel wijkcentrum gebouwd, heeft het college besloten. Dat laatste zou ook de wijk Groenelaan moeten gaan bedienen.

De bolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bolder in Groenhof in de zomer van 2006


Voor het wijkplatform Groenelaan was de nota reden een speciale commissie te benoemen die luistert naar de weinig aan de verbeelding overlatende naam: De Bolder hoort bij de wijk Groenelaan. Die heeft nu uitgebreid de nota van Cardanus bestudeerd en een weerwoord opgesteld. Daarin wordt onder andere gesteld dat de Bolder voldoet aan alle eisen en criteria die door Cardanus worden gesteld. Zo worden er wijkgebonden activiteiten georganiseerd, ligt het pand centraal in de wijk en komen er zowel oudere als jongere wijkbewoners.

Het wijkplatform stelt dat de activiteiten in het centrum zeer worden gewaardeerd door de bezoekers. ‘De Bolder heeft in onze wijk de functie van een buurthuis. Het sociale aspect van De Bolder in onze wijk is zeer groot en niet in schema’s onder te brengen.’

Het gebouw van De Bolder is in handen van de Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan (SOG), die het verhuurt aan de gemeente, Cardanus organiseert alleen activiteiten in het pand. Op het moment dat die worden gestaakt komt het grotendeels leeg te staan. Begin volgend jaar moet duidelijk worden in hoeverre de accommodatienota door de gemeente wordt onderschreven.

Directeur André Woutersen van Cardanus ontkent dat de plannen zijn ingegeven door bezuinigingen. ,,Als de nota wordt gerealiseerd beschikken we over moderne gebouwen die een groter oppervlakte beslaan dan de huidige wijkcentra.”


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.