Bijgewerkt: 21 februari 2024

Bouwen aan Orion

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
12-09-2007

Burgemeester en Wethouders willen de noodlokalen aan Orion vervangen door een nieuw permanent gebouw. Daarin moet ook ruimte komen voor naschoolse opvang die nu aan Marne gevestigd is.

Het huidige noodgebouw met veertien lokalen, dat in slechte staat verkeert, wordt gebruikt door de scholen: Pionier, de Cirkel en de Willem-Alexander, die hun hoofdgebouwen hebben aan de overkant van de straat bij De Meent.

Verder hebben De Cirkel en de Willem-Alexander dependances aan Marne, waar ook de huidige naschoolse opvang is. Na voltooiing van de nieuwbouw aan Orion verdwijnen de noodgebouwen aan Marne en komt de grond daar beschikbaar voor woningbouw. De drie scholen worden geconcentreerd rond De Meent, in het hart van het gebied waar de scholen hun leerlingen vandaan halen.

De nieuwbouw gaat twaalf groepslokalen tellen plus de ruimte voor drie groepen naschoolse opvang. Het bouwvolume wordt groter, omdat voor permanente gebouwen ruimere vierkante-meter normen gelden. De nieuwbouw telt daarom twee bouwlagen tegen hét huidige noodgebouw één laag.

Er komt niet meer parkeerruimte, omdat de gemeente geen extra verkeer aan Orion verwacht. De bedoeling is de fiets- en voetpaden in de omgeving opnieuw in te richten om de verkeersveiligheid te vergroten.

Donderdag 13 september 2007 is er een informatiebijeenkomst 17.30 tot 20.00 in het bedrijfsrestaurant van het Raadhuis over de plannen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.