Bijgewerkt: 7 december 2021

Bouwen aan een nieuw Cardanus

Nieuws -> Cardanus

Bron: Amstelveens Weekblad
17-02-2011

Welzijnsstichting Cardanus heeft turbulente weken achter de rug. Directeur Johan Zoutberg trad af en de Raad van Toezicht deed enkele dagen later hetzelfde. Hoofd van het bedrijfsbureau Wim Bouman is nu plaatsvervangend directeur.

De vertrekkende directeur bleek onvoldoende opgewassen tegen een aantal tegenslagen in een organisatie die nog niet goed was aangepast aan uitbreidingen die een jaar of vijf geleden plaatsvonden. De tegenslagen bestaan uit het kwijtraken van peuterspeelzalen aan de kinderopvang en van het jongerenwerk aan de gemeente.

Daarnaast speelt een bezuiniging van 200.000 euro (bijna 30 procent) op het budget voor wijkcentra en loopt een aantal projecten af. „Dat we het de peuterzalen kwijtraken is door onder meer nieuwe wetgeving op dit gebied onontkoombaar." zegt Bouman.

MOC Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het hoofdkantoor van de Stichting Cardanus aan de Lindenlaan 75 in Amstelveen


„Over het jongerenwerk was de gemeente ontevreden, vooral over de aanpak van de jongerenoverlast in Amstelveen-Zuid. De moeilijkheid was, dat preventie, waar wij als welzijnsinstelling goed in zijn, vermengd raakte met orde- en veiligheidsproblemen, waar wij minder goed in zin."

Bouman noemt het 'ongewoon, dat een gemeente het jongerenwerk oppakt. „Ik hoop dat het lukt, maar wij hebben twijfels. De wethouder wil jongeren leiden naar bijvoorbeeld sportverenigingen in plaats van jongerencentra, waarvan er nog maar één open is. Er is echter een flinke groep jongeren voor wie dat niet werkt."

Bouman betreurt dat de problemen bij het jongerenwerk Cardanus' overige activiteiten de laatste jaren hebben overschaduwd. „Het gaat om een tiende van ons totale werk," zegt hij. „Wij doen veel meer. Denk aan het multiculturele project 'Yes I can', de wijkcentra, de vrijwilligerscentrale."

Cardanus, dat nu 200 medewerkers telt, moet zich klaarmaken voor 2012, wanneer een deel van het werk verdwijnt. Begonnen is met het werven van een nieuwe Raad van Toezicht, die zich, na installatie, gaat buigen over een nieuwe directeur. Die moet liefst rond 1 juni 2011 aan de slag. Zijn taak wordt zoveel mogelijk van Cardanus overeind houden en de organisatie aan de nieuwe situatie aanpassen.

Daarnaast wordt getracht zoveel mogelijk van de 40 peuterleidsters en 8 oproepkrachten bij de kinderopvang onder dak te krijgen en mogelijk jongerenwerkers bij de gemeente, waar de functieomschrijvingen echter nog niet bekend zijn. Wat Cardanus kwijtraakt omvat ongeveer 40 procent van alles wat zij doet. Dat is niet gemakkelijk op een andere manier terug te kragen, erkent Bouman.

,,We hebben bovendien het economisch tij tegen. We kijken onder meer naar meer samenwerking met Vita Welzijn en Advies. Zo is er is een ontwikkeling gaande om het hele welzijnsbeleid meer vraaggericht te maken. Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen in een kwetsbare positie. Daarmee willen we bouwen aan een sterker en goed georganiseerd welzijnsaanbod in Amstelland."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.