Bijgewerkt: 24 juni 2024

Bouwen, digitaliseren, samenwerken voor thuiswonende ouderen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
15-01-2020

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (TZTO) in een advies (pdf 2 pagina’s) dat commissievoorzitter Wouter Bos op 15 januari 2020 aanbood aan minister Hugo de Jonge van VWS. De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:

-Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?

-Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?

-Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?

-Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wouter Bos (1963) hier op een archieffoto uit 2012 in Amstelveen tijdens de opening van 'Bosphorus Nights' in het Museum Jan van der Togt. Hij is de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO). Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hem met terugwerkende kracht benoemd per 1 april 2019. De commissie TZTO is in november 2018 ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen zij ziet die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis


Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale adviezen. Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman /VWS - 2018)

Hugo de Jonge (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president


Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie. Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn, nodigt zij belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020 op het advies te reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies. Lees ook: Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies (pdf 62 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.