Bijgewerkt: 15 juni 2024

Bouwplan Michiel de Ruyterschool in procedure

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-05-2008

De oprichting van een nieuw gebouw voor de Michiel de Ruyterschool aan de Laan Rozenburg 2-6 bereikt een nieuwe fase. Stichting Amstelwijs heeft een bouwplan ingediend. De nieuwe school krijgt een bouwoppervlak van ongeveer 1100 m² in drie bouwlagen. De maximale bouwhoogte is 12 meter aan de oostzijde.

In het bouwplan is rekening gehouden met reacties die in een eerder stadium (bij de Randvoorwaarden Locatieontwikkeling) naar voren zijn gebracht. Dat blijkt met name uit het verlagen van de bouwhoogte aan de oostzijde van 16 naar 12 meter om omwonenden tegemoet te komen.

Ruyterschool Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Het oude hoofdgebouw van de openbare basisschool Michiel de Ruyter, aan de Catharina van Clevepark 10


Om tegemoet te komen aan de reactie van de school hebben B en W ook besloten tot maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Net als de school acht het college het van groot belang dat het verkeer rond de school verkeersveilig plaats vindt.

Daarnaast is bij de ontwikkeling van dit gebied rekening gehouden met de door belanghebbenden aangegeven voorkeur om de benodigde 40 extra parkeerplekken te realiseren aan Tiengemeten, evenwijdig gelegen aan de Rembrandtweg.

Het programma voor het nieuwe bouwwerk bestaat uit 15 groepslokalen, 1 speellokaal, 2 ruimten voor naschoolse opvang, 1 gymnastieklokaal, 1 peuterspeelzaal met bijbehorende buitenruimte. De school gaat zich qua vorm voegen naar de omliggende bebouwing.

De bestemming van de bewuste gronden in bestemmingsplan Elsrijk Noord staat het bouwen van de school toe. De afmetingen van het bouwwerk passen echter niet binnen het bestemmingsplan. Daarom is een procedure op basis van artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening nodig.

Op maandag 19 mei 2008 organiseert de gemeente een inloopavond over het bouwplan. Dit gebeurt binnen de inspraakperiode die loopt van 15 mei t/m 28 mei 2008.

Externe link: Randvoorwaarden Locatieontwikkeling Michiel de Ruyterschool pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.