Bijgewerkt: 29 juni 2022

Bouwplan vijf appartementsgebouwen Westwijk in volgende fase

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2009

De inspraakperiode voor het bouwplan voor het realiseren van vijf appartementsgebouwen in Westwijk Zuid-Oost, parallel aan de Bovenkerkerweg, is voorbij. B en W hebben besloten vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Ook wordt de bouwvergunning verleend.

Westwijk Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Nieuwe gebouwen in Westwijk Zuid-Oost in Amstelveen langs de J. C. van Hattumweg in maart 2008


In de inspraakperiode hebben vijf omwonenden/eigenaars van omliggende woningen zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben op hoofdlijnen dezelfde strekking. De meeste indieners vrezen de schaduwwerking van de appartementen voor hun eigen woning en soms ook voor andere woningen. Enkelen koppelen hieraan de opmerking dat de appartementsgebouwen lager moeten. Ook de vrees voor andere overlast voor de eigen woning, bedrijfsvoering en/of aanblik van de wijk is aangevoerd alsmede de toename van verkeersdruk in de omgeving.

B en W hebben een bezonningsstudie laten doen en dit heeft opgeleverd dat er in sommige gevallen na 18.00 uur een verslechtering optreedt voor de bewuste omwonenden. Het levert echter geen onacceptabele situatie op.

Als in de toekomst blijkt dat er daadwerkelijke waardevermindering door planschade optreedt, komen eventuele tegemoetkomingen in deze planschade voor rekening van de projectontwikkelaar. De aangevoerde argumenten leveren geen aanleiding om de procedure stop te zetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.