Bijgewerkt: 7 februari 2023

Brand discrimineert

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandse Brandwonden Stichting
04-10-2008

Lage inkomens hebben vaker brand en minder rookmelders

Onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting toont aan dat vooral de lagere sociale klasse geen rookmelders in huis heeft. Allochtonen binnen deze klasse scoren nog eens extra laag. De Stichting Nationale Brandpreventieweek start vandaag samen met de Brandwonden Stichting en de brandweer een campagne om het aantal rookmelders in de Nederlandse woningen te verhogen. De campagne richt zich dit jaar extra op mensen met een laag inkomen en op de allochtone gemeenschap.

In de lagere sociale klasse (inkomen lager dan € 30.000) heeft 63% een rookmelder in huis. Dit staat in schril contrast met de 87% van de huishoudens met een hoger inkomen (meer dan € 40.000). De brandveiligheid van allochtonen is nog ernstiger in het gedrang. Van deze groep heeft 43 % geen rookmelder. Gemiddeld heeft 72% van de Nederlandse huishoudens één of meerdere rookmelders.

Rookmelder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een rookmelder


Dubbel risico

Door het ontbreken van rookmelders, lopen de lagere sociale klassen, en allochtonen in het bijzonder, dubbel risico. Recent Brits onderzoek (2007) toont aan dat in wijken met een lagere welstand tot 2,5 keer meer woningbranden zijn dan in ‘rijkere’ wijken. Volgens René Hagen, voorzitter van de Stichting Nationale Brandpreventieweek en lector Brandpreventie, wijst de praktijk in Nederland hetzelfde uit. Als daarbij wordt opgeteld dat mensen zonder rookmelder 100% meer kans hebben te overlijden tijdens een woningbrand, leidt dit tot een verontrustende situatie.

Het onderzoek van de Brandwonden Stichting uit juni van dit jaar, gaf aan dat 42 % van de allochtonen zonder rookmelder er nog nooit aan gedacht heeft om een rookmelder te kopen. Bij de autochtonen is dat 19%. Blijkbaar schiet de voorlichting over brandveiligheid te kort en bereikt zij de groep allochtonen slecht. Ook de kennis over onderhoud en testen is bij allochtonen lager.

Meer gericht op allochtonen

De rookmeldercampagne bestaat uit een massamediale campagne met radio- en televisiespots, advertenties in dagbladen en banners op internet. De lokale brandweerkorpsen zullen per gemeente op hun eigen manier aandacht vragen voor de rookmelders.

Gezien het extra risico dat de lagere sociale klassen lopen, zal de rookmeldercampagne zich dit jaar meer richten op deze klassen en op allochtonen. Zo zullen bijvoorbeeld plaatselijke brandweerkorpsen en woningbouwcorporaties voorlichtings- en verkoopacties houden gericht op deze doelgroepen. Daarnaast geeft de Brandwonden Stichting meer aandacht voor rookmelders in presentaties aan allochtone groepen en zijn preventieteksten vertaald in het Turks en Arabisch.

De Stichting Nationale Brandpreventieweek heeft ook actief contact met diverse woningbouwcorporaties, om via deze corporaties rookmelders in ieder huurhuis te laten plaatsen. Sommige corporaties hebben dit al opgepikt en inmiddels zijn al enkele tienduizenden huurwoningen voorzien van een rookmelder.

Brandpreventieweken

In 1999 is de Stichting Nationale Brandpreventieweek opgericht met het doel om voorlichting over brandveiligheid en -preventie effectiever, via de brandweer, bij het Nederlands publiek te brengen. Dit doet zij onder andere door jaarlijks de nationale Brandpreventieweken te organiseren. Sinds 2006 worden de nationale Brandpreventieweken gecoördineerd vanuit de Brandwonden Stichting.

2008 is het laatste jaar van een driejarige rookmeldercampagne, die de laatste twee jaar bijzonder succesvol was. Het aantal rookmelders is sinds 2006 gestegen van 62% naar 72% van de Nederlandse huishoudens.

De Stichting Nationale Brandpreventieweek is een initiatief van:

- de Nederlandse Brandwonden Stichting,

- de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding,

- het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (voorheen Nibra) en

- Consument en Veiligheid

De rookmeldercampagne wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Nederlandse Brandwonden Stichting en gesponsord door First Alert.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.