Bijgewerkt: 27 juni 2022

Brede school Michiel de Ruyter geopend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Michiel de Ruyterschool / Amstelveenweb
08-10-2011

De officiële opening van de Brede school Michiel de Ruyter vond plaats op vrijdagmiddag 7 oktober 2011. Het was een speciaal moment, waarin de verbinding tussen de gebruikers, openbare basisschool Michiel de Ruyter, kinderopvangorganisatie KinderRijk, de peuterspeelzaal van Cardanus èn het Sportbedrijf Amstelveen (SAS), van dit zeer fraaie vormgegeven gebouw, op een heel creatieve manier zichtbaar zal worden.

de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De nieuwe Michiel de Ruyterschool aan de Laan Rozenburg 6 in Amstelveen


Het officiële programma werd afgewisseld met muzikale intermezzo’s van de kinderen, die kinderliedjes zongen onder begeleiding van de muzikanten van de Muziek en Dansscool Amstelveen. Eerst mochten de jongste kinderen zingen en dat ging helemaal door tot groep 8 in de gloednieuwe sportzaal.

de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

In de sportzaal wachten al de kinderen


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De blazersklas begint de feestelijke middag


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Directeur Ben Wilshaus van OBS Michiel de Ruyter en clustermanager Pien Haans van KinderRijk begeleiden de feestelijkheden


De belangstelling was erg groot, ouders, grootouders, maar ook de bouwers en zelfs de architecten van de school waren aanwezig, dus de sportzaal was helemaal vol. De welkomstwoorden werden uitgesproken door directeur Ben Wilshaus van OBS Michiel de Ruyter en clustermanager Pien Haans van KinderRijk.

de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Deze dames wilden persé op de foto


De volgende spreker was mevrouw E. van Zadelhoff voorzitter en lid dagelijks bestuur van de Stichting Amstelwijs, die onder andere over de betekenis van de brede school sprak. Zij werd gevolgd door directeur Martijn van der Kroef van KinderRijk, de regionale kinderopvangorganisatie.

de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De gasten volgen de activiteiten in de zaal


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het eerste zangkoor in actie


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De architect van de nieuwbouw vertelt over hoe hij de school had ontworpen


De heer Cees Cuntz, directeur van het Bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad BV, bouwer van de school, gaf een gedenkplaat cadeau aan de school. Hij vertelde over zijn ervaringen op school in de jaren 60 vorige eeuw, toen hij op de St. Antonius jongensschool zat (naast de St. Annakerk). Hij zei destijds het leven van de schoolkinderen niet zo rooskleurig was geweest en zelfs vandaag de dag kon hij uitgebreid over zijn schooljaren vertellen.

Er was ook een niet vooraf aangekondigde spreker, Wim Bouman, waarnemend directeur/bestuurder van de Stichting Cardanus, die sprak over de samenwerking van allerlei organisaties op schoolgebied.

De toespraken werden afgewisseld met de zang van de kinderen, die op een bepaald moment niet meer geïnteresseerd waren in de toespraken en zelfs de jongste kinderen werden uit de sportzaal geleid.

de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw E. van Zadelhoff voorzitter van de Stichting Amstelwijs, spreekt over de brede scholen visie van Amstelveen


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Zangeressen van het tweede koor


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Er waren ook spookjes in de zaal


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Martijn van der Kroef, directeur van KinderRijk tijdens haar toespraak


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het miniconcert van het derde koor


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Cees Cuntz, directeur van het Bouw- en aannemingsbedrijf De Heemraad BV, spreekt over zijn schooltijd en over de bouw van de school


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het zonnebrillen koor


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wim Bouman is waarnemend directeur van de Stichting Cardanus en spreekt de mensen toe


Gelukkig voelde wethouder Herbert Raat (VVD) van Gemeente Amstelveen goed aan dat door de vele toespraken kinderen onrustig worden, want in plaats van zijn toespraak te houden, heeft hij in twee minuten zijn officiële taak volbracht: de opening verrichten van de school.

de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens zijn korte speech


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De speelplaats loopt vol met de kinderen....


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

....maar binnen de kortste tijd breken de wolken en wordt iedereen door de regen weggespoeld


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Niet iedereen vindt de wolkenbreuk erg


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De wethouder en de directeur wachten op de mensen


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het nieuwe logo van de school is onthuld


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het logo wordt bewonderd


de ruyter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Raat bekijkt ook het nieuwe logo


Er was nog een taak die hij moest verrichten, buiten het nieuwe bord met het logo van de school hoog in de muur onthullen, maar het weer sloeg om en toen iedereen buiten stond, kwam er een pittige regenbui over, dus bijna iedereen moest onder het dak, of binnen schuilen. Veel kinderen vonden het juist prachtig en renden rondjes op de speelplaats in de regen.

Na regen komt zonneschijn, zoals in de tekst van een liedje staat en dat was hier in Amstelveen ook het geval. Inderdaad werd na een paar minuten de regenwolk weggeblazen door de wind en het nieuwe logo van de school werd door wethouder Raat en mevrouw Van Zadelhoff onthuld. Daarna konden de gasten de klaslokalen van de school bekijken en voor de genodigden was er borrel en een netwerkmoment in het speellokaal.

Wat is een brede school?

Een brede school is een netwerk van voorzieningen in en om 1 of meer scholen. Binnen dat netwerk werkt de school structureel en nauw samen met 1 of meer organisaties van bijvoorbeeld kinderopvang, welzijnsinstellingen, peuterspeelzalen, bibliotheken en instellingen voor sport en cultuur. Kinderen kunnen zich hierdoor op allerlei manieren ontwikkelen. Het aanbod van de brede school wordt aangepast aan de behoeften van leerlingen, ouders en de buurt, waarin de school staat. Zo komt het dat iedere brede school weer anders is. Brede scholen komen vooral voor in het primair onderwijs (po), maar ook steeds vaker in het voortgezet onderwijs (vo).

Brede school primair onderwijs (po)

Organisatie brede school

Huisvesting brede school

Meer informatie brede school

Brede school primair onderwijs (po)

Brede scholen in het primair onderwijs hebben als doel de ontwikkelingskansen van kinderen tot 12 jaar te vergroten. Vaak speelt de school in op ontwikkelingen in de lokale samenleving. Dit kan variëren van een groeiende behoefte aan kinderopvang of meer kansen voor kinderen in achterstandswijken tot meer veiligheid in de wijk.

Organisatie brede school

De brede school bestaat uit verschillende partijen die met elkaar samenwerken en die ieder een eigen taak hebben. De gemeente kan bijvoorbeeld voor de financiering zorgen, dat afspraken worden nagekomen en dat de onderlinge samenwerking goed verloopt. De betrokken scholen en instellingen houden zich meer bezig met de dagelijkse gang van zaken, zoals het verzorgen van buitenschoolse opvang (BSO) of het geven van opvoedingsondersteuning aan ouders. Dit doen zij vanuit een gezamenlijk visie en een doorgaande lijn in de werkwijze. Er zijn geen landelijke regels voor de inrichting van een brede school.

Huisvesting brede school

Een brede school kan gehuisvest zijn in 1 gebouw (een zogenaamde ‘multifunctioneel gebouw’) of gebruik maken van meer gebouwen in de wijk of de buurt. Het gebouw bepaalt niet of er sprake is van een brede school, dat wordt bepaald door de samenwerking die de school heeft met anderen.

Meer informatie brede school

Meer externe link: informatie over brede scholen vindt u via het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Daar vindt u ook een externe link: overzicht van brede scholen bij u in de buurt.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.