Bijgewerkt: 29 november 2021

Brief Ondernemingsraad Cardanus aan commissie B en S

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
24-04-2012

De leden van de ondernemingsraad zijn: Jeroen Brunsveld, Marjo Fambach, Marjolein de Kruyf, Mirjam Tamminga en Gerard Biesot.

Aan de leden van de commissie Burgers en Samenleving

Amstelveen, 24 april 2012,

Geachte commissieleden,

De toekomst van Welzijn in Amstelveen:

“Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt”

“Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open”

Het personeel van Cardanus maakt zich zorgen om de toekomst van het Welzijn in Amstelveen.

De Ondernemingsraad kan zich inhoudelijk vinden in het beleidsplan van mevr. Koops (‘Bewoners aan zet: beleid sociale samenhang 2012-2015, pijler 3 WMO-beleid’). Het geeft een geheel andere richting aan, dan tot nu toe door het welzijnswerk in Amstelveen is uitgevoerd door de diverse partijen en betrokkenen. Prettig is te constateren, dat het Visieplan, zoalsonlangs door Cardanus voorgesteld is, naadloos aansluit bij, wat de wethouder als eindresultaat voor ogen heeft. Ofwel: inhoudelijk zijn wij het met elkaar eens.

Toch willen wij een aantal kanttekeningen plaatsen bij de praktische uitvoering van het beleidsdocument Sociale Samenhang:

• De door de wethouder voorgestelde tijdslijn, waarbinnen een nieuwe organisatie vorm moet krijgen om per 1 januari 2013 succesvol te starten is erg optimistisch. Wij vrezen, dat dit soort processen meer tijd vragen. Bij goedkeuring van het ongewijzigde plan in de Raad op 9 mei 2012 , zal dit, rekening houdend met vakantieperiodes, in zo’n vier maanden tijd gerealiseerd moeten zijn.

Wil men een duurzame kwaliteitsorganisatie neerzetten, dan is dit erg kort dag. Alleen al het offertetraject vergt deze periode, waarmee daadwerkelijke uitvoering door een nieuwe aanbieder pas ver in 2013 zal starten. En dat terwijl de bevolking van Amstelveen is toegezegd dat er ook vanaf januari 2013 ‘gewoon’ welzijnswerk afgenomen kan worden.

GEVOLG: Er komt een periode van ‘de winkel is tijdens de verbouwing in principe gesloten. U kunt achterom nog wel beperkte producten kopen’. Dit geldt ook al voor de rest van 2012, dit kan nooit de bedoeling zijn!

• Een volgend aandachtsgebied is de kwaliteit van het uitvoerend personeel. Hiermee doelen we in eerste instantie op de beroepskrachten van Cardanus. Er is door de wethouder per saldo geen garantie gegeven, dat al die gemotiveerde en sociaal betrokken medewerkers daadwerkelijk ‘over gaan’ naar een nieuwe organisatie. Daarnaast is gesteld, dat de relatie met Cardanus wordt verbroken en Cardanus gedwongen ophoudt te bestaan.

Vanaf het begin van het gemeentelijke traject om welzijn anders te gaan organiseren is de indruk gewekt, dat ‘de rest van de welzijnsactiviteiten (90%) door Cardanus / haar medewerkers in samenwerking met de vele vrijwilligers uitstekend werden en worden uitgevoerd’ (referentie commissievergadering 25 mei 2011). Naar tevredenheid presteren is toch een grond om samenwerking, ook na 2012, voort te zetten?

GEVOLG: Een groot verlies aan ‘Human Capital’ bij het niet volledig inzetten van de bestaande beroepskrachten in een nieuwe situatie / organisatie en geen ‘winwin’ situatie financieel bezien.

• Aansluitend: de maatschappelijke verantwoording die de wethouder heeft voor alle bewoners van Amstelveen strekt zich ook uit tot alle huidige personeelsleden van Cardanus.

GEVOLG: Ongeloofwaardigheid als aan het gehele personeel van Cardanus geen Alternatieven kunnen worden aangeboden. Betreft eerstelijns en tweedelijns medewerkers.

• De verwachting is, dat de beoogde uitvoering van het plan via een ‘versneld traject’ op termijn duurkoop is. Iedere reorganisatie leert dat haastige spoed niet goed is, omdat er een kwaliteitsprobleem ontstaat. Dat dan weer met dure middelen gerepareerd moet worden. Er staan voor de goede lezer een aantal ‘open einden’ in de nota, waarvan de financiële gevolgen ons in ieder geval niet duidelijk voor ogen staan, maar die in de praktijk wel eens aanzienlijk kunnen blijken.

GEVOLG: Het inhuren van nieuw, op te leiden personeel, dat in de plaats komt van een deel van onze beroepskrachten, vergt extra geld (alleen al de werving en selectie ervan!). Door een lagere score aan resultaten (gewenningsperiode, inwerkperiode, niet snel van de grond komen van de beoogde gebruikersraden, etc.), komen er veel minder (meetbare) inkomsten resp. verantwoording voor gegeven subsidies.

Kortom, de OR wil haar grote ongerustheid uiten over de praktische kant van het huidige plan van de wethouder. De boodschap is: ‘Keep it Simple’. Blijf werken via de lijnen van continuïteit. De kwaliteit, de kennis en mensen met passie voor het werk zijn met Cardanus ruimschoots aanwezig! Zet dit in! Met Cardanus als een van de ‘triggers’ zorgt de gemeente voor een breed geaccepteerde uitvoering van Welzijn Nieuwe Stijl met kwaliteit en inhoud.

Het door onze bestuurder gepresenteerde plan is een blauwdruk voor de uitvoering van kwaliteitswelzijnswerk in Amstelveen. Het plan is niet alleen inhoud, maar ook (en vooral) een realistische uitvoering en uitrol van het nieuwe welzijnswerk zoals de gemeente Amstelveen voor ogen heeft.

Om af te sluiten met de aanhef: “gooi nooit oude schoenen weg voor je nieuwe hebt” en “laat de verkoop tijdens de verbouwing gewoon doorgaan!” Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Uiteraard zijn wij bereid in een persoonlijk gesprek een en ander nader toe te lichten en te motiveren.

Met vriendelijke groet,

Namens de ondernemingsraad

io

Jeroen Brunsveld, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS