Bijgewerkt: 3 juli 2022

Brief aan bewoners van de Staatsliedenbuurt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Cardanus
18-04-2008

De volgende brief kregen de bewoners van het Stadshart van de Stichting Cardanus:

Geachte bewoners,

Wist u dat de Staatsliedenbuurt tot de wijk Stadshart wordt gerekend? Weet dan, dat u van harte welkom bent in het Wijkplatform Stadshart. Zoals u bekend zal zijn, heeft elke wijk een eigen bewonersplatform. Het doel van deze brief is u uit te nodigen voor dit wijkplatform, onze vergaderingen bij te wonen en uw punten over uw buurt in te brengen.

Het is mede daarom belangrijk omdat - zoals u weet - er grote plannen zijn voor ondertunneling van de A9 en herontwikkeling van het hele gebied A9, waar alle omwonenden van dit gebied mee te maken zullen krijgen. Bovendien hebben wij vernomen dat de voorlichting- en inspraakronden zeer binnenkort van start zullen gaan.

Omdat je samen sterker bent, heten wij u dus van harte welkom in de wijk Stadshart en in ons wijkplatform. Onze volgende vergadering vindt plaats op 23 april 2008 om 20.00 uur in het Open Hof, Burg. Haspelslaan 129. Wilt u deze vergadering bijwonen? Wilt u zich dan even van tevoren aanmelden op telefoonnummer 06-30722239 (Sietse Bouma, Cardanus-opbouwwerk). Liefst een week van te voren.

Namens het bestuur Wijkplatform Stadshart

Gerda Toepoel

Wijken Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wijken in Amstelveen


Wat is een wijkplatform en wat is zijn doel?

Een wijkplatform is een groep bewoners die de belangen van de wijk behartigt. De belangenbehartiging is gericht op verbetering en behoud van de woon- en leefomstandigheden.

De wijkbewoners die bij de vergadering van het platform aanwezig zijn, vormen op dat moment gezamenlijk het wijkplatform. In die vergadering kunnen bewoners nagaan of er draagvlak is voor hun ideeën, wensen of klachten (over de buitenruimte en de voorzieningen). Vervolgens kunnen zij die zaken met steun van het wijkplatform aan de betreffende instantie voorleggen.

Ook kunnen bewoners via het wijkplatform bijtijds bij ontwikkelingen in de wijk betrokken worden. Instanties kunnen op hun beurt bij het wijkplatform nagaan hoeveel draagvlak er is voor hun beleid.

Wijkplatforms van Amstelveen

Op dit moment heeft Amstelveen 14 wijkplatforms, zoals:

Bankras/Kostverloren

Bovenkerk

Buitengebied Amstel

Elsrijk

Groenelaan

Keizer Karelpark

Nes a/d Amstel

Oude Dorp

Patrimonium

Randwijck

Stadshart

Uilenstede

Waardhuizen/Middenhoven

Westwijk

Het Wijkplatform Stadshart houdt tweemaal per jaar een vergadering om 20.00 uur in wijkcentrum t Open Hof, Burg. Haspelslaan 129, 1181 NC Amstelveen. Voor informatie over data en dergelijke raadpleeg www.wijkplatformsamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.