Bijgewerkt: 3 december 2022

Brief naar de omwonenden van basisschool Florencius

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Florencius
17-09-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de brief, die aan omwonenden namens basisschool Florencius werd gestuurd:

'Geachte leden van de gemeenteraad,
Naar aanleiding van eerdere raadsbrieven inzake de ontwikkelingen aan de Savornin Lohmanlaan 2 en in verband met mijn toezegging tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van gisteravond informeer ik u hierbij over de brief aan omwonenden namens Florencius.
In verband met vragen uit de wijk heeft het schoolbestuur besloten bijgevoegde brief gistermiddag aan direct omwonenden van de school te versturen. Ik zal u op de hoogte houden over eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Vlnr: Rob Ellermeijer (VVD) voorzitter, Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving tijdens de commissievergadering Ruimte, wonen en natuur op 12 september 2017 in het raadhuis van Amstelveen


Aan: Omwonenden van Basisschool Florencius
Betreft: Verbouwingsproblematiek aan De Savornin Lohmanlaan 2

Amstelveen, 11-09-2017

'Beste buurtbewoner,
Zoals u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan is, staat ons schoolgebouw aan De Savornin Lohmanlaan 2 er sinds een aantal weken zeer miserabel bij. Een vervelende situatie voor ons, maar zeker ook voor u als buurtbewoner. Middels deze brief willen wij u ervan op de hoogte brengen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Wie zijn wij? Florencius is een kleinschalige basisschool die onderwijs geeft aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij geven onderwijs op maat en leggen de nadruk op de talenten van ieder kind. Om dat te kunnen doen werken we met hele kleine groepjes en kunnen wij (bijna) iedere leerling het onderwijs geven dat hij, of zij nodig heeft. Wij krijgen (helaas) geen geld van de overheid, vandaar dat ouders ons onderwijs zelf moeten bekostigen.

In 2011 hebben we 'De Witte Mulo', zoals het pand vroeger in de volksmond heette, aan De Savornin Lohmanlaan 2 gekocht en sinds februari 2012 werken wij daar dagelijks hard aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Sinds de start in 2012 zijn we het afgelopen schooljaar langzaam doorgegroeid naar 52 kinderen op de basisschool en bieden we bovendien huiswerkbegeleiding voor kinderen uit het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast willen we graag internationale kinderen onderwijs bieden. Hoewel we door ons onderwijsconcept nooit een grote school zullen worden, hebben we wel de ruimte nodig om door te kunnen groeien. Omdat Fysiotherapeut Karel Muns nog een aantal jaren een deel van ons pand huurt, zijn we binnen de muren van het bestaande pand gaan kijken naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De particuliere basisschool Florencius aan De Savornin Lohmanlaan 2 op 17 september 2017


Het (verbouwings)plan. Een jaar geleden hebben wij het projectbureau, waar we al 10 jaar mee samenwerken gevraagd om hierover mee te denken. Dit heeft geresulteerd in het volgende plan:
De ruime, niet geïsoleerde zolder van ons gebouw werd tot op heden niet gebruikt, maar was ook te laag om met personen op te kunnen werken. Door het plafond van de begane grond 60 cm te laten zakken, zou er op zolder een ruimte ontstaan die wèl geschikt is voor het creëren van extra werkruimtes. Bovendien wilden we aan de pleinzijde van het gebouw dakkapellen plaatsen, waardoor er nog iets meer ruimte ontstond en voldoende licht werd gecreëerd. Zodoende konden we het aanzicht van ons prachtige pand volledig in takt laten, creëerden we toch de ruimte die we nodig hebben. Bijkomend voordeel is, dat we van de gelegenheid gebruik konden maken om het dak te isoleren en allerlei onderhoudskundige aanpassingen te doen (nieuwe dakgoten, etc.).

Ons projectbureau heeft ervoor gekozen een externe partij in de arm te nemen om de verbouwing te realiseren. De gesprekken met deze aannemer verliepen positief en ons projectbureau heeft de bewuste aannemer de opdracht gegeven de verbouwing op te pakken en tevens de benodigde vergunningen aan te vragen bij de gemeente. De verbouwing kon alleen plaatsvinden op het moment, dat er geen kinderen in school aanwezig waren en dus werd er gekozen om de verbouwing in de zomervakantie in te plannen. Zodoende hebben we in de week voor de zomervakantie al onze spullen laten ophalen door een verhuisbedrijf.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het resultaat van de sloopwerkzaamheden van basisschool Florencius aan het dak is beter te zien
vanaf de Monseigneur Nolenslaan


Wat is er misgegaan? Gedurende de zomervakantie bereikten ons tot onze schrik berichten, dat onze aannemer een oplichter zou zijn. Deze berichten bevestigden het gevoel, dat ons bekroop ten aanzien van de aannemer, aangezien hij na het laten slopen van het dak van de school en het innen van de eerste termijn, niets meer heeft gedaan. Ondanks de inspanningen van ons projectbureau en onszelf, is het niet gelukt om het betreffende bedrijf zover te krijgen de verbouwing af te ronden. De aannemer heeft ons pand als een ruïne achtergelaten. Bovendien bleek gedurende de vakantie, dat de vergunningsprocedure, ondanks allerlei toezeggingen van de betreffende aannemer, óók niet correct ingediend was.

Resultaat: Onze school (althans het deel van de lokalen) is zwaar beschadigd en de lokalen en kantoortjes zijn onbruikbaar. Vloeren, muren, bekabeling, alles moet worden hersteld. U zult begrijpen, dat dit hele proces ons tot diep in de kern raakt. We zijn des duivels op de aannemer die ons zó in de steek heeft gelaten en ons zoveel schade heeft berokkend. Wij beraden ons samen met het projectbureau dan ook op juridische stappen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter van Kranenburg directeur van de basisschool Florencius


Ondertussen was het regelen van een alternatief echter onze primaire zorg geworden, aangezien we geen schoolgebouw meer hadden om onze kinderen les in te geven. Nadat het de gemeente duidelijk was geworden, dat wij slachtoffer zijn geworden van een oplichter, heeft de gemeente ons gelukkig de helpende hand toegestoken en samen met ons een tijdelijke noodlocatie ingericht (in Westwijk red.) die wij mogen huren, totdat ons eigen schoolgebouw weer gereed is voor gebruik.

Wat gaat er nu gebeuren? Samen met ons projectbureau en de gemeente Amstelveen zijn wij druk bezig om alle stappen te nemen die nodig zijn om ons mooie gebouw zo snel mogelijk in ere te herstellen:
  • Allereerst zal er een afdichting over de school worden geplaatst, zodat de situatie niet verder verslechtert.

  • Tegelijkertijd nemen we in nauw overleg met de gemeente alle wettelijke stappen die nodig zijn om ons pand in ere te herstellen, inclusief de inpandige verbouwing die we in gedachten hadden. We begrijpen uit gesprekken met buurtbewoners, dat er allerlei indianenverhalen de ronde doen over een compleet nieuw gebouw, etc. Dit is echter absoluut niet het geval. Wij willen ons prachtige gebouw helemaal in ere herstellen.

  • Ons projectbureau is ondertussen met een nieuwe, betrouwbare partij bezig om alle bouwkundige tekeningen aan te leveren aan de gemeente voor de benodigde vergunning en om voorbereidingen te treffen om e.e.a. ook zo snel mogelijk in werking te zetten.

Tot slot: We hopen u middels dit schrijven voldoende informatie te hebben gegeven over de situatie rondom ons pand en beseffen ons terdege, dat het voor buurtbewoners geen pretje moet zijn om te worden geconfronteerd met de aanblik van een gebouw, dat in deze staat allesbehalve een aanwinst is voor de wijk. U kunt erop vertrouwen, dat wij - in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen, alles in het werk zullen stellen om het pand zo spoedig mogelijk in ere te herstellen, zodat het weer een toonbeeld kan zijn voor de wijk! Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten, namens het team van Florencius,
directeur Peter van Kranenburg en Gerwin Kets adjunct directeur Florencius
'


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.