Bijgewerkt: 13 juli 2024

Brief van 13 gemeenten aan het bestuur van Eneco over stadswarmte

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-02-2023

'Geachte raad van bestuur,

Wij hebben kennisgenomen van de zeer hoge tarieven voor stadswarmte die per 1 januari 2023 van toepassing zijn voor de inwoners van onze gemeenten en roepen u op ons mee te nemen in hoe deze tarieven tot stand zijn gekomen komen, met het oog op betaalbaarheid en draagvlak.

Het tarief voor stadswarmte in 2023 is aanzienlijk hoger dan het voorgaande jaar. U heeft ervoor gekozen om het maximale tarief te hanteren, binnen de bandbreedte van de ACM. Met deze brief willen wij onze grote zorgen kenbaar maken over de gevolgen van dit tarief voor de betaalbaarheid van de stadswarmte voor onze inwoners. Ondanks het prijsplafond van rijkswege leidt het gebruiken van stadswarmte met dit maximale tarief tot flink hogere maandlasten. Dat is spijtig omdat wij in onze gemeenten stadswarmte zouden willen zien als onderdeel van een aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige energievoorziening.Juist nu wij samen met u en met onze inwoners de warmtetransitie doorlopen en stadsverwarming als aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige energievoorziening inbrengen werkt deze maximalisatie van het tarief belemmerend in het draagvlak voor stadswarmte. Wij verzoeken u om de tariefstelling voor 2023 te heroverwegen. We nodigen u uit om ons nadere uitleg te geven over de uitgangspunten, de opbouw, de variabelen en zeker ook de afwegingen die bij de vaststelling van de tarieven gehanteerd zijn. Laten we in gezamenlijkheid blijven werken aan de maatschappelijke waardering van stadswarmte, die zo hard nodig gaat zijn om tempo te maken in de warmtetransitie.

Met vriendelijke groet, gemeente Amersfoort, Amstelveen, Delft, Den Haag, Diemen, Houten, Lansingerland, Capelle aan den IJssel, Nieuwegein, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer'

Stadswarmte? Met stadswarmte produceert Eneco Warmte & Koude op een centrale plek warmte, die ze verspreiden over de woningen in een wijk. Dat is meestal een stuk duurzamer dan iedere woning individueel verwarmen met een cv-ketel. Zo zijn we minder afhankelijk van gas.

Stadswarmte maakt gebruik van de warmte die vrijkomt in elektriciteitscentrales of bijvoorbeeld bij het verbranden van afval. Deze warmte is een vorm van energie die wordt gebruikt om water te verwarmen dat via het warmtenet naar woonwijken en bedrijven wordt geleid. Hier wordt dit vervolgens gebruikt voor de verwarming van het huis en het warme water uit de kraan en douche. Afgekoeld water stroomt vanuit je huis weer terug naar het warmtenet, waar het opnieuw wordt opgewarmd. Dat is nog eens duurzaam omgaan met warmte! Lees meer over het warmtenet van Eneco in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.