Bijgewerkt: 13 april 2021

Brief van burgemeester Poppens over de aanpak van het coronavirus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-03-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de brief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over de aanpak van het coronavirus in de regio:

'Geachte raad,

Vanmiddag (15 maart 2020) heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gelden voor ons hele land vanaf 15 maart 18.00 uur tot en met 6 april 2020. In de bijlage treft u de brief van de veiligheidsregio met een toelichting. Deze maatregelen hebben ingrijpende gevolgen die ons allemaal raken, maatschappelijk en op economisch vlak. Wij verzoeken onze inwoners, bedrijven en instellingen zich aan de maatregelen te houden, maar beseffen dat er veel wordt gevraagd van ouders en ook dat ondernemers een zware tijd tegemoet gaan.

Via onze website houden wij inwoners, instellingen en bedrijven op de hoogte van de maatregelen. Wij onderhouden de komende dagen nauw contact met de schoolbesturen, koepelorganisaties van kinderdagverblijven en andere jeugd- en zorginstellingen over de gevolgen van de maatregelen. Voor mensen in cruciale beroepsgroepen wordt een vorm van opvang geregeld. Inmiddels heeft de overheid een lijst bekend gemaakt met cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen .

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Veel organisaties nemen direct hun verantwoordelijkheid en hebben al maatregelen getroffen. Zij communiceren hier zelf over. Wij merken echter dat er veel vragen leven bij met name bij ondernemers. We zullen met ondernemers in gesprek gaan over de lokale impact en hen zo goed mogelijk informeren over ondersteunende mogelijkheden. De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers gaat door, maar wordt al naargelang de omstandigheden aangepast. De gemeentelijke organisatie neemt maatregelen om kritische bedrijfsprocessen te continueren.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: 'Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept voorzitter Femke Halsema alle bewoners en ondernemers in de regio op om de nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid te volgen. Het zijn ingrijpende maatregelen met grote invloed op het openbare leven. We vragen veel van ouders met kinderen en veel lokale ondernemers gaan een moeilijke tijd tegemoet. Het kabinet heeft bepaald dat scholen, kinderdagopvang, eet en drinkgelegenheden (inclusief terrassen) coffeeshops, sportclubs en seksinrichtingen dicht gaan.

Eet en drinkgelegenheden in de regio Amsterdam Amstelland. Eet en drinkgelegenheden moeten vanaf 18.00 uur dicht. Daaronder vallen ook coffeeshops. Hotels zijn open voor overnachtingen, maar mogen alleen eten serveren aan eigen gasten. In afwachting van een beslissing van de Rijksoverheid kunnen eet en drinkgelegenheden in de regio Amsterdam-Amstelland vanavond wel voldoen aan de vraag naar afhaal en bezorging: de keukens kunnen openblijven, maar de zitgelegenheden niet. Na overleg met de Rijksoverheid zal maandag worden besloten of afhaal en bezorging de komende weken mogelijk blijven.

Scholen en kinderdagverblijven. Scholen en kinderdagverblijven gaan maandag dicht. Zij voorzien alleen nog in de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen (zie de bijgevoegde lijst). Veel scholen zijn op dit moment actief in het benaderen van ouders met de vraag wie een cruciaal beroep heeft. Ouders met vragen wordt geadviseerd om contact op te nemen met het eigen kinderdagverblijf of de school. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020. Tot slot vraagt het bestuur van de veiligheidsregio inwoners dringend om niette hamsteren: het is niet nodig en levert wel nadeel en ongemak op voor andere inwoners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.