Bijgewerkt: 5 december 2022

Brief van wethouder Koops aan Stichting Beth Shalom

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-08-2011

Brief van mevrouw mr. Jacqueline Koops-Scheele (CU), wethouder Zorg en Volksgezondheid die zij aan Stichting Beth Shalom heeft gestuurd

Betreft: kennismakingsbezoek en verscherpt toezicht

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mevrouw mr. Jacqueline A. Koops-Scheele wethouder Zorg en Volksgezondheid


Geachte heer Bloemendal,

Uit de lokale en ook landelijke media verneem ik, dat de twee vestigingen van Beth Shalom, waaronder het pas geopende verpleeghuis aan de Groenelaan, voor een half jaar onder verscherpt toezicht zijn gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U levert volgens de berichten in de media onverantwoorde zorg en de deskundigheid van uw medewerkers schiet tekort.

Gezien mijn betrokkenheid bij goede zorg voor de Amstelveense bevolking, volg ik de ontwikkelingen op de voet. Het betreft dan zorg aan zowel psychogeriatrische cliënten die wonen in het verpleeghuis als dagactiviteiten aan zelfstandig wonenden met een dementieel beeld.

Beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Michael Bloemendal, directeur van de Stichting Beth Shalom


Ik realiseer mij, dat de door u geleverd zorg valt onder de AWBZ en derhalve onder de controlebevoegdheden van de inspectie. Desalniettemin uit ik mijn bezorgdheid over de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de cliënten. Ik word graag geïnformeerd over de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen en met name over de maatregelen die u hiertegen neemt.

Beth shalom Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het verpleeghuis Beth Shalom in Amstelveen biedt zorg aan 72 cliënten. Op de begane grond bevinden zich de kantoren en de dagactiviteiten. Op de 4 etages bevinden zich per etage 2 eenheden met ieder een eigen huiskamer


Vrijdag 5 augustus 2011 hebben wij reeds een afspraak staan voor een nadere kennismaking. Belangrijk punt van bespreking is wat mij betreft de hierboven geschetste problematiek. Ik ontmoet u graag op 5 augustus.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw mr. Jacqueline A. Koops-Scheele wethouder Zorg en VolksgezondheidAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.