Bijgewerkt: 26 februari 2024

Broesepark niet zomaar een park

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
20-09-2007

Het Broersepark, het oudste park van Amstelveen, wordt gerenoveerd. De renovatie wordt in 2008 uitgevoerd en gaat verder dan het opknappen van gazons en wandelpaden. Bekeken wordt of de inrichting en de bijbehorende faciliteiten passen bij een park anno 2008. Het ontwerp uit 1927 geldt hierbij als kader.

Wethouder Joss Tabak (groen, VVD): „Mooie plekken moet je koesteren en onderhouden. Zo ook het Broersepark. Na tachtig jaar is een grondige renovatie op zijn plaats. Aangezien een dergelijke renovatie een grote klus is en we zoveel mogelijk Amstelveners willen betrekken bij het op te stellen renovatieplan gaan we nu al van start."

Broersepark  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Kastanjebomen in het Broersepark


Dinsdag 25 september 2007 organiseert de gemeente Amstelveen een informatieavond. Geïnteresseerden zijn om 18.45 uur welkom bij Kinderrijk aan de Molenweg 19. In een kort plenair gedeelte wordt de noodzaak van de renovatie toegelicht en het verwachte tijdspad besproken.

Vervolgens worden groepen rondgeleid door het park. Er wordt stilgestaan bij punten die gerenoveerd moeten worden maar ook de bijzondere eigenschappen van het park worden benadrukt. „Het Broersepark is niet zomaar een park," zegt Tabak. „Het is meer dan een mooie groenvoorziening. Zo is het park voor vele Amstelveners een geliefde ontmoetingsplek.

Jong en oud genieten van deze unieke omgeving. En precies om deze reden wil de gemeente Amstelveners betrekken bij de renovatie. Enerzijds door het organiseren van informatie­avonden en de website www.amstelveen.nl/parken. Anderzijds door een klankbordgroep op te richten. De klankbordgroep komt naar verwachting drie a vier keer bijeen.

Gesproken wordt onder andere over de eisen waaraan een park anno 2008 zou moeten voldoen en welke faciliteiten daarbij behouden of verkregen moeten worden." Tijdens de informatieavond wordt de rol van de klankbordgroep verder toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich gedurende de avond aanmelden of voor 28 september via telefoonnummer 020-5404911.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.