Bijgewerkt: 26 mei 2024

Budgettaire effecten van de tegenbegroting 2019 van 50PLUS

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
19-09-2018

50PLUS intensiveert in haar tegenbegroting voor 2019 per saldo 2,5 mld euro. De partij verhoogt met name de sociale zekerheidsuitgaven, als gevolg van een verhoging van het minimumloon met 3% meer dan de wettelijke verhoging, en bezuinigt met name op het lage-inkomensvoordeel (LIV). De partij verzwaart de EMU-relevante lasten met 1,6 mld euro. De tegenbegroting van 50PLUS leidt tot een verslechtering van het EMUsaldo in 2019 ex ante met 0,9 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het Centraal Planbureau heeft op verzoek van de politieke partij 50PLUS de budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 onderzocht


Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van 50PLUS de ex-ante budgettaire effecten in 2019 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien. De door het CPB doorgerekende maatregelen worden in deze notitie gepresenteerd. Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning 2019 zijn verwerkt.

Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid. Het terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering. Deze notitie presenteert zoals gebruikelijk alleen de ex ante budgettaire effecten voor 2019.2 Voor berekeningen van de korte termijn macro-economische en koopkrachteffecten ontbreekt de tijd. De rapportage richt zich op maatregelen met een budgettair beslag van minimaal 100 mln euro in 2019. Lees het rapport: Ex ante budgettaire effecten tegenbegroting van 50PLUS (pdf 10 pagina’s) [ex ante: voorafgaand, verwachte].

50PLUS? 50PLUS is een Nederlandse politieke partij die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer, 11 provincies, 21 gemeenten en vele waterschappen. 50PLUS is een partij die in het bijzonder opkomt voor de belangen van mensen van 50 jaar en ouder. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer is Henk Krol.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.