Bijgewerkt: 16 juni 2024

Buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad op 24 februari 2022

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie
26-02-2022

Opmerkingen van Ursula von der Leyen voorzitter van de EU Commissie tijdens de gezamenlijke persconferentie met voorzitter Michel en president Macron na de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad van 24 februari 2022 in Brussel. De Europese Raad veroordeelde in de krachtigste bewoordingen de nooit geziene militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne en toonde zich volledig eensgezindheid met internationale partners en volledig solidair met Oekraïne en zijn bevolking.

'De gebeurtenissen van vandaag zijn een keerpunt voor Europa. Bommen vallen op onschuldige vrouwen, mannen en kinderen. Ze vrezen voor hun leven en velen sterven. Dit gebeurt in 2022 — in het hart van Europa. President Poetin heeft gekozen: oorlog is terug in Europa. Het gaat hier om een volledige invasie van Oekraïne die onze vredesorde fundamenteel op de helling zet.Maar vandaag zeg ik u ook dat de Europese Unie eensgezind is, dat de Europese leiders deze gruwelijke en niet-uitgelokte aanvallen vannacht met één stem hebben veroordeeld. Nu komt het erop aan te tonen waar we voor staan. We houden het Kremlin verantwoordelijk. Dat blijkt duidelijk uit het pakket zware en gerichte sancties dat de Europese leiders vannacht hebben goedgekeurd. Het zal een maximale impact hebben op de Russische economie en de politieke elite. Het pakket bestaat uit vijf pijlers. Ten eerste de financiële sector. Ten tweede energiesector. Ten derde de transportsector. Ten vierde exportcontroles en een verbod op exportfinanciering. En ten slotte het visumbeleid. Ik zal enkele van de belangrijkste punten toelichten.

Ten eerste omvat dit pakket financiële sancties die Rusland afsnijden van de belangrijkste kapitaalmarkten. Daarmee raken we nu 70 % van de Russische bankenmarkt, maar ook belangrijke staatsbedrijven, onder meer op het gebied van defensie. Deze sancties zullen de leenkosten van Rusland doen toenemen, de inflatie aanwakkeren en de industriële basis van Rusland geleidelijk uithollen. We raken ook de Russische elite door hun deposito's in te perken zodat zij hun geld niet meer in vrijhavens in Europa kunnen onderbrengen.

De tweede grote pijler is gericht op de economisch essentiële energiesector, waarvan vooral de Russische staat profiteert. Ons exportverbod zal de oliesector treffen. Door het verbod zal Rusland zijn olieraffinaderijen, die in 2019 nog goed waren voor 24 miljard EUR aan exportinkomsten, niet meer kunnen moderniseren.

Met een derde maatregel – het verbod op de verkoop van vliegtuigen, reserveonderdelen en uitrusting aan Russische luchtvaartmaatschappijen – zullen we schade toebrengen aan deze uitermate belangrijke sector van de Russische economie en aan de connectiviteit van het land. Driekwart van de Russische commerciële luchtvloot is gebouwd in de Europese Unie, de VS en Canada. Rusland is dus enorm afhankelijk op dat vlak.

Ten vierde beperken we de toegang van Rusland tot de cruciale technologie die het nodig heeft om een welvarende toekomst op te bouwen, zoals halfgeleiders en geavanceerde technologieën.

En tot slot treffen we Rusland met het visumbeleid. Diplomatiek en soortgelijk personeel alsook zakenlui krijgen geen bevoorrechte toegang meer tot de Europese Unie.

Zoals altijd worden deze maatregelen nauw gecoördineerd met onze partners en bondgenoten. Dit zijn uiteraard de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen, maar inmiddels ook Zuid-Korea, Japan of bijvoorbeeld Australië. Onze eenheid is onze kracht. Het Kremlin weet dat. En het heeft alles in het werk gesteld om ons te verdelen, maar al die pogingen zijn volkomen tevergeefs gebleken. Het heeft precies het tegenovergestelde bereikt. We zijn meer verenigd dan ooit en we zijn vastberaden.

Tot slot wil ik benadrukken dat deze gebeurtenissen inderdaad het begin markeren van een nieuw tijdperk. We moeten heel duidelijk zijn in onze analyse: Poetin probeert een bevriend Europees land te onderwerpen. En hij probeert de kaarten van Europa met geweld te hertekenen. Hij moet en hij zal falen. Dank u.' Lees ook: Conclusies van de Europese Raad, 24 februari 2022

Foto Amstelveen
(Foto Dario Pignatelli/Wikipedia - 2019)

Charles Michel (1975) is een Belgisch politicus die sinds 2019 de functie van voorzitter van de Europese Raad bekleedt. Daarvoor was hij tussen 2014 en 2019 premier van België


Charles Michel (in het FRANS) die zegt dat zij vanavond een lang en diepgaand debat hebben gevoerd. Een serieus debat ook omdat we vanochtend op het Europese continent wakker zijn geworden in een andere wereld, een wereld waarin de op regels gebaseerde orde wordt ondermijnd, op een uiterst pijnlijke wijze wordt aangevallen. Het was voor hen de gelegenheid om deze militaire agressie, deze oorlog die is ontketend met valse voorwendselen en excuses, krachtig te veroordelen. Zij voegden eraan toe dat zij ook de gelegenheid hebben gehad om eens te meer de eenheid te bevestigen. Zij wezen erop dat het tweede punt het politieke besluit is om een aanvullend pakket van massale en pijnlijke sancties tegen het Russische regime in te stellen.

Het zal aan de Raad van de Unie zijn om de politieke richtlijnen die vanavond zijn aangenomen, juridisch uit te voeren. Hij voegde eraan toe dat hij ook heeft gesproken over steun aan het Oekraïnse volk, aan Oekraïne, en over de vraag hoe zowel de financieringscapaciteiten als de humanitaire steun kunnen worden gemobiliseerd. Hij zei dat hij ook de gelegenheid heeft gehad om ter gelegenheid van deze Europese Raad een toespraak van de Oekraïnse president aan te horen.

Hij voegde eraan toe dat hij de waardigheid en de moed van het Oekraïnse volk, dat zich momenteel in een tragische situatie bevindt, wil benadrukken en prijzen. Benadrukkend dat zij ook de gelegenheid hebben gehad om een aantal andere kwesties te bespreken, zoals het belang van het mobiliseren van steun voor de oostflank van de Europese Unie, uiteraard in nauwe samenwerking met de NAVO. Zij zeiden dat zij ook met de meest direct betrokken landen voorbereidingen treffen voor solidariteit, zodat zij de humanitaire hulp kunnen mobiliseren die nodig is en ook de middelen om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen op een waardige en passende manier kunnen worden opgevangen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (1977) is een Frans politicus die is sinds 14 mei 2017 de president van Frankrijk


Emmanuel Macron (in het FRANS) zegt dat de EU heeft besloten tot een economische hulp van 1,2 miljard euro aan het belegerde Oekraïne. Hij voegde eraan toe dat Frankrijk 300 miljoen euro zal bijdragen en dat het militair materieel zal blijven leveren en de bevolking in deze beproeving zal blijven steunen Hij kondigde aan dat Frankrijk de inzet van soldaten in Roemenië in het kader van de NAVO zal versnellen, als reactie op de invasie van Oekraïne door het Russische leger.

Frankrijk zal zijn rol van geruststeller van de NAVO-bondgenoten ten volle blijven spelen door een nieuw contingent naar Estland te sturen in het kader van de versterkte voorwaartse aanwezigheid, door zijn deelname aan de Baltische luchtpolitie vanaf maart te vervroegen, en door ook zijn inzet in Roemenië te versnellen. Benadrukkend dat zij hun bondgenoten op niet aflatende wijze zullen bijstaan. Zij verklaarden dat zij de humanitaire crisis uitvoerig hebben besproken en dat alle Europeanen solidair en eensgezind zijn.

Er op wijzend dat Frankrijk, evenals alle andere Europese landen, zijn deel zal nemen om de Oekraïense bevolking bij te staan en om degenen die het Oekraïense grondgebied ontvluchten en zich op het grondgebied van de EU bevinden, op te vangen. Hij besloot zijn toespraak met de opmerking dat de tragische tijden van de geschiedenis terugkomen. De oorlog is hier en hij toont ons op wrede wijze dat Europa geen andere keuze heeft dan opnieuw een macht te worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.