Bijgewerkt: 25 juli 2024

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil een tweede termijn

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
13-09-2023

Lees hier de brief van de burgemeester Femke Halsema aan de gemeenteraad van Amsterdam, waarin zij kenbaar maakt dat zij graag in aanmerking komt voor een tweede termijn als burgemeester van Amsterdam:

'Geachte leden van de Raad,

Inmiddels ben ik ruim vijf jaar burgemeester en is het tijd om u te laten weten of ik in 2024 in aanmerking wens te komen voor herbenoeming. Graag. Het zou een eer zijn om onze prachtige stad nog een periode te mogen dienen. Dit heb ik inmiddels ook laten weten aan de commissaris van de Koning. Samen met uw gemeenteraad, het college en alle Amsterdammers wil ik mij blijven inzetten voor een vrije, ongedeelde, veilige en trotse stad.

Bij mijn installatie in juli 2018 beschreef ik het hoeden van de vrijheid als mijn grootste verantwoordelijkheid. Ik noemde drie grote opgaven: het bestrijden van de misdaad, meer aandacht voor Amsterdammers in wijken waar welvaart niet vanzelfsprekend is en steun voor iedereen die het recht opeist om zichzelf, en daarmee soms anders te zijn. Toen kon niemand vermoeden hoezeer de covid-epidemie bijna twee jaar onze vrijheid zou beperken, noch hoe de aanslagen op Derk Wiersum en Peter R. de Vries onze rechtsstaat zouden testen. In de afgelopen jaren nam het aantal demonstraties aanzienlijk toe, boden we als eerste stad in Nederland excuses aan voor slavernij en vingen we grote groepen vluchtelingen op, onder andere als een gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Foto Amstelveen
(Foto Tom Feenstra /Gemeente Amsterdam - 2018)

Femke Halsema (Haarlem, 25 april 1966) is een Nederlands bestuurster, politica en schrijfster. Sinds 12 juli 2018 is zij burgemeester van Amsterdam. Eerder was zij van 1998 tot 2011 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens GroenLinks. Van 2002 tot 2010 was zij voor die partij fractievoorzitter in het parlement en politiek leider

De drie grote opgaven die ik in 2018 noemde zijn onveranderlijk de kern van mijn burgemeesterschap. Of het nu de strijd tegen de drugseconomie, tegen oprukkend antisemitisme en racisme, tegen het aanhoudende geweld tegen LHBTIQ+’ers en vrouwen is: in beleid en maatregelen, in houding, aandacht en solidariteit heb ik altijd aan de kant gestaan van diegenen die lijden onder criminelen, geweldplegers, pesters en intoleranten.

Samen met mijn collega’s in het college en in de stadsdelen heb ik de basis gelegd voor de Nationale Programma’s Nieuw-West en Zuidoost, en de Aanpak Noord, en in mijn talloze bezoeken heb ik niet-aflatend aandacht gevraagd voor de moeilijke omstandigheden waarin veel Amsterdammers in deze stadsdelen verkeren. De eerste buurtrechtbank van de stad draagt inmiddels bij aan nieuwe kansen voor jongeren die zijn afgegleden. Het overtoerisme en de overlast in de binnenstad die er het gevolg van is, heeft geleid tot een forse koerswijziging die de komende jaren effect moet sorteren.

Als bestuurder ben je altijd feilbaar en onvermijdelijk heb ik ook fouten gemaakt. Het werk gaat dag en nacht door, Amsterdam ligt als eigenzinnige hoofdstad onder een vergrootglas en beslissingen die je in een oogwenk moet nemen kunnen grote gevolgen hebben voor het leven van inwoners of het functioneren van bedrijven of culturele instellingen. Dat vereist niet alleen daadkracht en beslistheid maar soms juist ook terughoudendheid en gematigdheid: in die laatste eigenschappen heb ik mijzelf moeten trainen. Tegelijkertijd stel ik met gepaste trots vast dat de driehoek eensgezind en beheerst optreedt, dat er meer rust en vooruitgang is bij de brandweer, dat het gemeentelijke apparaat steviger en stabieler wordt en dat de Veiligheidsregio, de MetropoolRegio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board nieuw elan hebben gekregen.

Voor mij is het wezen van Amsterdam de belofte van vrijheid om je geluk te mogen najagen en je lot in eigen hand te kunnen nemen. Onzekerheid over het bestaan, eenzaamheid en onveiligheid houden te veel Amsterdammers daarvan af. Met evenveel ambitie als de afgelopen jaren wil ik me voor hen inzetten.

Wel voeg ik er nu nadrukkelijk een opgave aan toe. Met grote bewondering sla ik het werk gade van zovele mensen voor de stad, van de afvalophalers, de politie tot de verplegers in onze ziekenhuizen. Van de buurtmoeders, de jongerenwerkers tot onze vele kleine en grote ondernemers. Te vaak ervaar ik echter dat de lokale overheid een lastig te nemen hindernis is in plaats van een trouwe bondgenoot. Te vaak ook, hoor ik de dringende en terechte wens van Amsterdammers om als een gelijkwaardige partner van de gemeente te worden behandeld.

Vertrouwen begint bij de overheid, schreef ik u enige tijd geleden. Dit betekent dat wij, bestuur en ambtenaren, onze procedures en regels, ons ingewikkelde stelsel van vergunningen en de wijze waarop wij klachten behandelen moeten herzien. Als hoofdstad hebben wij daarin ook een beter voorbeeld te geven. Samen met u wil ik de omslag maken naar een gemeente die naast de Amsterdammers staat en daarnaar handelt. Dit betekent een Nieuw Amsterdams Verbond waarin onze inwoners, instellingen en bedrijven op voet van gelijkwaardigheid en in onderling vertrouwen samen optrekken. Bij de voorbereiding van de viering van ons 750-jarig bestaan in 2025 wordt die samenwerking nu al zichtbaar. In dat bijzondere jaar hoop ik dat Amsterdam bruist als de vrije stad die het al eeuwen voor oude en nieuwe inwoners is.

Tot slot, de afgelopen jaren waren indrukwekkend, leerzaam, intens en soms zwaar, in het bijzonder voor mijn directe omgeving die daarvoor offers heeft gebracht. Als ik de balans opmaak overheerst echter dankbaarheid jegens al die Amsterdammers die ik heb mogen ontmoeten. Soms met het grote verdriet om het verlies van een geliefde, soms in feeststemming, soms diep verontwaardigd en boos. Samen zijn zij de ziel van de stad en het is een groot voorrecht dat ik zo dichtbij hen heb mogen komen.

Ook u wil ik hartelijk bedanken voor de open, eerlijke en nauwe samenwerking. Ik verheug me erop deze voort te kunnen zetten. Hartelijke groet,

Femke Halsema'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.