Bijgewerkt: 4 december 2022

Burgemeester Jan van Zanen krijgt 2e termijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-02-2011


Op 1 juli 2011 eindigt de ambtstermijn van burgemeester Van Zanen. De gemeenteraad adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Van Zanen te herbenoemen als burgemeester voor een periode van 6 jaar.

Van Zanen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een opgewekte burgemeester van Amstelveen: Jan van Zanen tijdens de raadsvergadering op woensdag 9 februari 2011


Burgemeester Van Zanen heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarop heeft de gemeenteraad op 15 december 2010 de ‘Commissie herbenoeming burgemeester’ ingesteld, bestaande uit de fractievoorzitters en voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer Mager.

Deze commissie heeft zich in een gesprek met de burgemeester een oordeel gevormd over zijn functioneren. Dit heeft geresulteerd in een positief advies voor herbenoeming. 

De gemeenteraad heeft in een besloten vergadering op 9 februari 2011 het advies van de commissie overgenomen. Het doen van een aanbeveling over de herbenoeming van de burgemeester is een wettelijke bevoegdheid van de raad.

De positieve aanbeveling van de gemeenteraad gaat via de Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Het definitieve herbenoemingsbesluit wordt nog vóór de zomer verwacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.