Bijgewerkt: 21 maart 2023

Burgemeester en wethouders stemmen in met Actieplan geluid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-08-2008

Het college van burgemeester en wethouders maakt, door in te stemmen met Actieplan geluid regio Amstelland - de Meerlanden, de weg vrij voor ingrijpende reductie van wegdekgeluid op 10 locaties in Amstelveen. Een en ander zal plaatsvinden in de komende vijf jaar.

Toepassing de komende vijf jaar betekent dat het geluid ongeveer tot de helft wordt teruggebracht voor 38% van de woningen bij 21 knelpunten.

Knelpunten waar het in elk geval om gaat zijn: Van der Hooplaan, Molenweg, Lindenlaan, Sportlaan en Bovenkerkerweg. Daarnaast zijn er opties voor extra onderhoud binnen vijf jaar voor: Amsterdamseweg, Graaf Florislaan, Laan Rozenburg, Punter en Sacharovlaan.

Jan-Willem Groot, wethouder Milieubeleid: "Ik ben blij dat dit college op deze manier kan bijdragen aan het verbeteren van het leefklimaat in deze zwaar gehinderde straten. En uiteraard is het goed om deze ingeslagen weg te vervolgen."

In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai (2202/49/EG) is de gemeente verplicht om een actieplan op te stellen, met als doel de geluidsbelasting in de leefomgeving te verminderen. Met een subsidie van het ministerie van VROM is nu een regionaal actieplan geluid opgesteld. Door dit plan aan te nemen, verbetert het college de levenskwaliteit van de inwoners via vermindering van de geluidsbelasting.

Inspraak

Het Actieplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd bij de gemeente en in de bibliotheek vanaf woensdag 3 september 2008.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.