Bijgewerkt: 30 juni 2022

Burgemeester van Oost-Aleppo bezocht Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb/Wikipedia
12-01-2017

Op donderdag 12 januari 2017 om 16.30 uur zou een persgesprek plaatsvinden met de heer Brita Hagi Hasan, burgemeester van Oost-Aleppo (Syrië) en Mirjam van ’t Veld burgemeester van Amstelveen op het raadhuis. Vanwege een zware longontsteking van burgemeester Van ’t Veld ging het gesprek tussen de twee burgemeesters niet door. Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn kreeg de rol van de locoburgemeester en hij las de toespraak van Mirjam van ‘t Veld voor aan de aanwezige journalisten:

'Beste aanwezigen,

Ik had de heer Hagi Hassan graag persoonlijk bij u geïntroduceerd. Onze contacten als collegaburgemeesters waren de aanleiding voor zijn bezoek aan Nederland (en aan Amstelveen). Ik kan er vanmiddag niet bij zijn, vanwege een longontsteking. Op doktersadvies moet ik rust nemen. Ik kan nauwelijks onder woorden brengen, hoe vervelend en teleurstellend ik dit vind. Ik had heel graag nu bij u willen zijn.

De contacten met de heer Hagi Hassan zijn ontstaan naar aanleiding van onze beider nominatie voor de World Mayor Prize 2016. Toen ik van de nominatie hoorde, was ik ontzettend verrast. Ik vond het onbeschrijfelijk eervol. Vooral, omdat het dit jaar in het bijzonder gaat om burgemeesters die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen en de integratie van nieuwkomers in hun gemeente. Ik heb de nominatie gevoeld als steun in de rug voor onze inspanningen in Amstelveen om vluchtelingen humaan en met oog voor de omgeving op te vangen. En als waardering voor alle Nederlandse gemeenten, die dat ook naar vermogen hebben gedaan en nog steeds doen. Het lijkt allemaal zo lang geleden alweer.

Tegelijkertijd werd ik er verlegen van. Hoeveel burgemeesters moeten hun werk op de hele wereld niet doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Dat ook de collega uit Oost-Aleppo was genomineerd, raakte mij diep. Je zult maar burgemeester zijn van een verwoeste stad, symbool van ondraaglijk leed en een uitzichtloze toekomst. Mijn gevoel heb ik opgeschreven in een verklaring en zo is ons contact ontstaan. Hij stuurde mij informatie over de situatie in Oost-Aleppo en stelde voor om naar Nederland te komen om zijn verhaal met een breder publiek te delen. Op zijn verzoek dus, heb ik hem samen met VNG International uitgenodigd.

Het is onwerkelijk, hoe gedurende de voorbereidingen voor dit bezoek de situatie in Oost-Aleppo van dag tot dag drastisch verslechterde. Je kunt het je nauwelijks als buitenstaander voorstellen wat daar gebeurt. De situatie in zijn land en stad houdt hem dag en nacht bezig. Zoveel ellende en leed, dat laat je niet los. En je wil er zo graag zijn voor je mensen. Dat begrijp ik heel goed. Als burgemeester wil je er voor iedereen zijn. In goede én in slechte tijden.

Helaas kan hij gezien de situatie niet meer op een normale wijze zijn werk uitvoeren. Hij laat het er niet bij zitten. Hij grijpt de gelegenheid aan om zijn verhaal te doen en zijn zorgen te delen. Met u, met ons en vele anderen. Zo was hij ook op bezoek in Frankrijk en in België.

Bijzonder dapper, dat hij zijn verhaal wil doen, ook in Amstelveen en in Nederland. Ik bied hem graag dat podium. Ik hoop hij contacten kan leggen die hem kunnen helpen bij de wederopbouw van zijn stad. We moeten immers hoop houden en naar de toekomst kijken. Ik wens hem veel wijsheid en sterkte toe in deze voor hem en voor veel mensen moeilijke tijden'.

De heer Brita Hagi Hasan is de voorzitter van de gemeenteraad van Aleppo en deze organisatie is bezig om de overgebleven mensen van de zwaar gebombardeerde Aleppo van voedsel, medicijnen, maar ook gewoon drinkwater te voorzien. Hij werd genomineerd voor de 2016 World Mayor Prize vanwege zijn leiderschap, in het handhaven van de civiele diensten in zijn stad. Dit is uiterst belangrijk bij het helpen van miljoenen interne migranten, die door het regime gecontroleerde gebieden wonen en die onderhevig zijn aan extreme straf als ze kritiek op de Assad dictatuur uiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Op de foto vlnr.: de Arabische tolk, de heer Brita Hagi Hasan en Jeroen Brandes in de trouwzaal van het raadhuis tijdens het persgesprek op 12 januari 2017


Na de toespraak van burgemeester Van ’t Veld, die door wethouder Brandes werd voorgelezen, mochten de aanwezigen vragen stellen aan de heer Hasan, maar dat ging een beetje moeizaam. Alles gebeurde via een tolk die het Arabisch vertaalde naar het Nederlands en andersom. Sommige vragen moesten drie keer worden gesteld, omdat de tolk de vraag niet begreep. Het antwoord op de vraag was ook wel eens verkeerd, want de Arabische interpretatie was waarschijnlijk niet correct en dan is het gegarandeerd dat het antwoord de gesprekspartners een vreemd gevoel geeft over het 'gesprek'. Ondanks dit alles vertelde de heer Brita Hagi Hasan over de ongelofelijk grote problemen voor de 2 miljoen inwoners van Aleppo en over zijn zoektocht naar steun in het Westen voor zijn belegerde stad. In het Westen wordt Hasan als diplomaat en een vertegenwoordiger van de bevolking erkend van het oostelijk deel van Aleppo. Hij werd verkozen als hoofd van de gemeenteraad in december 2015. Hij woont momenteel ten westen van Aleppo, in de stad Idlib in het noordwesten van Syrië, van 59 kilometer afstand ten zuidwesten van Aleppo. Hij was in Turkije toen Aleppo werd belegerd in september 2016 en daarna is hij pas weer op 9 januari 2017 teruggekeerd naar zijn stad, zoals hij vertelde tijdens de persconferentie in Amstelveen op 12 januari 2017. De officiële autoriteiten worden tegenwoordig vertegenwoordigd door de gouverneur van Aleppo, de heer Diyab Hussein.

Aleppo, de vroegere economische hoofdstad van het land is uitgegroeid tot een symbool door de oorlog verscheurde Syrië. Sinds het einde van het staakt-het-vuren in september 2016 werd een gewelddadig offensief gelanceerd door het leger van Bashar al-Assad en zijn Russische bondgenoot tegen de rebellen in de stad. 250.000 mensen zijn nu belegerd en de gevechten en bombardementen gaan nog steeds door.

De Syrische burgeroorlog (Arabisch: الحرب الأهلية السورية, Al-Harb al-'ahliyyah as-sūriyyah) is gegroeid uit de onrust van de Arabische Lente in 2011 en escaleerde tot een gewapend conflict nadat president Bashar al-Assad de regering met geweld een opstand onderdrukte. De Syrische regering weigerde sindsdien alle pogingen om te onderhandelen met wat zij omschrijft als gewapende terroristische groeperingen. De oorlog wordt uitgevochten door verschillende deelnemers: de Syrische regering en de verschillende supporters, een losse alliantie van soennitische rebellengroepen (met inbegrip van het Vrije Syrische Leger), de meerderheid-Koerdische Syrische Democratische Krachten, salafistische jihadistische groepen (met inbegrip van Jabhat al-Nusra ) die vaak samenwerken met de soennitische opstandelingen en de islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS).

De deelnemers krijgen aanzienlijke steun van het buitenland, waardoor velen het conflict een proxy-oorlog noemen van zowel regionaal als van de wereldmachten. Een oorlog bij volmacht (Engels: proxy war) is een conflict, waarbij één partij (meestal een grootmacht) een andere partij, de gevolmachtigde, een oorlog laat voeren en daarbij als achterman optreedt. De grootmacht levert economische, ideologische, logistieke en-of militaire steun.

De shortlist voor de 2016 World Mayor Prize, die werd uitgebracht op 20 oktober 2016, omvat 15 burgemeesters die samen met hun gemeenschappen buitengewone inspanningen hebben gedaan om de vluchtelingen te verwelkomen en de integratie van migranten bewerkstelligden. Sommige burgemeesters vertegenwoordigen steden die onmetelijke schade geleden tijdens het huidige conflict in het Midden-Oosten. Bekijk ook de kandidaten op de website World Mayor Contest 2016 en de kandidatuur van Mirjam van ‘t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.