Bijgewerkt: 31 maart 2023

Burgerbelangen Amstelveen: vragen ivm de Noord-Zuidlijn

Nieuws -> Regio

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
02-03-2009

Burgerbelangen Amstelveen stelt haar vragen ivm de gang van zaken in verband met de Noord-Zuidlijn aan het Dagelijks Bestuur Stadsregio Amsterdam

Roos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


Geacht Dagelijks Bestuur,

Naar aanleiding van de mededeling van het terugtreden van de heer T. Herrema als Amsterdams wethouder en daarmee ook als lid van Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de gedane mededeling daarover door de gemeente Amsterdam via http://www.amsterdam.nl/@170981/college_amsterdam/ dient ondergetekende op basis artikel 36 van het reglement van orde voor de Stadsregioraad Amsterdam, een aantal vragen in.

Uit de informatie van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam blijkt dat de geplande oplevering verder is uitgesteld tot tenminste 2017 en een commissie onder leiding van Cees Veerman een advies moet gaan formuleren “hoe het verder moet met de aanleg van de Noord/Zuidlijn”. In het Parool van zaterdag 21 februari jl. stelde Tjeerd Herrema (formeel nog wethouder): ''Niemand kan op dit moment zeggen hoeveel de lijn gaat kosten en wanneer die klaar is, hoe graag ik dat ook zou willen.''

Indien besloten wordt dat doorgegaan moet worden met de aanleg van de Noord/Zuidlijn tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam Zuid-WTC, zal dit volgens deze informatie nog circa 9 jaar duren voordat dit gerealiseerd kan worden.

In alle gevallen is het noodzakelijk dat het Openbaar Vervoer de komende 9 jaar in de Stadsregio Amsterdam op een goed niveau blijft functioneren. Zoals bekend was oorspronkelijk oplevering van de Noord/Zuidlijn voorzien voor 2011.  1. Wat is het standpunt van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregioraad aangaande het voortdurend uitstel van een mogelijke oplevering van de Noord/Zuidlijn en een algehele heroriëntatie van het project?

  2. Hoe gaat u er zorg voor dragen dat de komende 9 jaar het Openbaar Vervoer-net op een goed niveau blijft functioneren?

  3. Zoals bekend kampt met name het bestaande metronetwerk (lijnen 50, 51, 53 en 54) met verouderd materieel. Bent u bereid investeringen te doen opdat deze metrolijnen in ieder geval de komende 9 jaar verzekerd zijn van een goed functioneren? Zo ja, op welke wijze, zo nee waarom niet?4)   Bent u bereid ten aanzien van de specifieke situatie van metro/sneltram Lijn 51 onderzoek te doen en daarbij voor de komende 9 jaar investeringen te doen opdat deze in combinatie met lijn 5 beter kan functioneren dan thans het geval is? Zo ja op welke wijze? Zo nee waarom niet?

Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd krachtens het verlangde in artikel 36 uit het reglement van orde van de Stadsregioraad Amsterdam, groet ik u vriendelijk, namens de fractie van BBA / OPG

Linda Roos , Lenie Vissers-Koopman, P.Reijers, M.A.J.Kes

Stadsregioraadslid BBA/Onafhankelijken


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.