Bijgewerkt: 23 maart 2023

Buurt is niet blij met bouwplan Olmenlaan-Lindenlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
04-08-2010


Het Bewonerscomité Olmenlaan-Lindenlaan is niet blij met de bouwplannen voor de locatie, die begrensd wordt door deze twee lanen. De plannen gaan onder meer uit van de bouw van vier appartementengebouwen van vijf of zes verdiepingen hoog.

Olmenlaan Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het nieuwbouplan aan de Olmenlaan / Lindenlaan, volgens Geusebroek Stefanova architecten


De bewoners vinden de plannen te massaal. Op het terrein stonden voorheen een middelbare school en een kinderdagverblijf, maar die zijn inmiddels gesloopt. Ook het Trefcentrum aan de Lindenlaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. Hierdoor komt deze locatie volgens de gemeente vrij voor herontwikkeling.

De gemeente werkt hiervoor samen met woningstichting Eigen Haard aan een bouwplan voor 108 appartementen, 11 eengezinswoningen, een Thuishuis en een kinderdagverblijf. De plannen zijn begin juli gepresenteerd tijdens een bewonersavond. Diverse bewoners maakten daar duidelijk het plan niet acceptabel te vinden vanwege de massaliteit.

Het bewonerscomité vindt het plan niet passen in deze omgeving. De bewoners zien op deze locatie liever alleen eengezinswoningen verrijzen in plaats van de grote appartementengebouwen. Het comité wil begin september 2010 een bijeenkomst beleggen. Bewoners wordt in verband daarmee gevraagd vooraf hun mening over de plannen op papier te zetten.

De gemeente wil na de zomer het uitwerkingsplan voor de locatie ter inzage leggen. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken. De plannen zijn gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Planning

Het PvE Olmenlaan/Lindenlaan vormt de basis voor het verder uit te werken bouwplan. Komende tijd worden een aantal stappen ondernomen:

• september - november 2010: procedure uitwerkingsplan

• december 2010: sloop Trefcentrum en aanvang werkzaamheden bouwrijp maken

 • winter 2011: aanvraag bouwvergunning

• voorjaar 2011: start bouw

• 2013: oplevering

Het Programma van Eisen pdf (PvE) is op 8 juni 2010 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.