Bijgewerkt: 26 november 2022

CBS start landelijk woononderzoek ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-09-2011

Hoe wonen Amstelveners? Wat zijn hun woonwensen? Wat vinden zij van hun woning en hun woonomgeving? En wat zijn hun woonlasten? De gemeente Amstelveen wil op de hoogte blijven van marktontwikkelingen en sluit zich daarom aan bij het landelijk onderzoek WoonOnderzoek Nederland (WoON 2012). Zo’n 600 Amstelveense huishoudens worden benaderd door het CBS. De resultaten zijn eind 2012 beschikbaar.

De gemeente sluit aan bij een grootschalig landelijk onderzoek, dat om de drie/vier jaar worden gehouden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Min. BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voeren het WoON2012 samen uit. Het traject loopt van september 2011 tot mei 2012. Het CBS kiest zeshonderd Amstelveense huishoudens willekeurig uit voor het onderzoek.

Het landelijke WoON 2012 verzamelt per gemeente een groot aantal gegevens zoals kenmerken van de woning, verhouding koop-huur, tevredenheid over de woning en de woonomgeving, eventuele verhuiswensen, de gewenste buurt of woonplaats, inkomensgegevens en de woonlasten. Ook stelt het onderzoek na afloop landelijke cijfers en cijfers van referentiegebieden ter beschikking.

De gemeente Amstelveen gebruikt cijfers uit het WoON 2012 onderzoek als vergelijkingsmateriaal vooral op het gebied van trends en ontwikkelingen op landelijke woonmarkt.

Het onderzoek dat sinds 1964 wordt uitgevoerd, is het grootste onderzoek op het gebied van wonen en leefomgeving in Nederland. Vragen? Voor informatie over het onderzoek of over de te verwachten resultaten, kijk op www.rijksoverheid.nl, e-mail naar seno@amstelveen.nl of bel naar (020) 540 49 11.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.