Bijgewerkt: 3 juli 2022

CDA bezorgd over grondwater in kruipruimtes van huizen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
09-04-2008

Het CDA is bezorgd over het peil van het grondwater in Amstelveen en de gevaren die dit oplevert voor kruipruimtes van huizen. Het CDA constateert dat door de aanleg van een nieuw rioolsysteem verschillende problemen kunnen ontstaan. De oorzaak daarvan is dat de oude riolering vaak lek was, waardoor veel regenwater via de rioolbuizen werd gedraineerd.

Laan Walcheren Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Aan de Laan Walcheren worden de rioolbuizen vervangen in maart 2008


Nieuwe buizen zijn dicht, waardoor er geen afvoer van water via lekken meer plaatsvindt. Dat kan tot gevolg hebben dat kruipruimtes onder huizen vochtig worden of dat er water in komt te staan. Hierdoor kan er een muffe lucht in huis komen te hangen, kan schimmelvorming optreden en kunnen gipspleisterlagen verweken.

Ook krijgen zilvervisjes, pissebedden en huismijt meer kans. Vooral voor mensen met longproblemen is het wonen in een vochtige omgeving slecht. Het CDA heeft B en W gevraagd of dit probleem wordt onderkend en of er maatregelen tegen worden genomen. De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd het grondwaterpeil te gaan meten en daarbij de kruipruimten mee te nemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.