Bijgewerkt: 1 oktober 2023

CDA en VVD vragen ivm sloop wijkcentrum 'De Laagte'

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA / VVD / Amstelveenweb
27-11-2009


Op woensdagavond 25 november 2009 waren de fracties van het CDA en de VVD Amstelveen aanwezig op een wijkplatform vergadering in Randwijck. Bewoners uitten hier hun zorgen over de voorgenomen sloop van het wijkcentrum ‘De Laagte’ in januari 2010.

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het wijkcentrum 'De Laagte'


Ook de hiernaast gelegen speelplaats zal dan mogelijk verdwijnen. De sloop is volgens de bewoners voorbarig, omdat de herontwikkeling van het terrein nog lang op zich laat wachten, mede door protesten in de buurt. In het wijkcentrum worden wekelijks cursussen en bijeenkomsten georganiseerd voor volwassenen en kinderen. Zij willen graag zo lang mogelijk gebruik blijven maken van ‘De Laagte’ en niet onnodig vroeg uitwijken naar alternatieve locaties, zoals het Go-centrum.

Over deze alternatieve locaties bestaat bij enkele aanwezige cursisten en bewoners nog onduidelijkheid. Men betwijfelt of er genoeg ruimte is in het Go-centrum voor alle activiteiten uit ‘De Laagte’ (waaronder enkele privécursussen).

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De speelplaats moet ook wijken naast het wijkcentrum 'De Laagte'


Daarnaast is het Go-centrum minder laagdrempelig dan het huidige wijkcentrum. Uitwijken naar verder gelegen plekken (zoals de gemeentewerf) is volgens de buurtbewoners ook geen ideale optie. Zij willen het liefst in het hart van de wijk actief blijven en niet op een industrieterrein.

Tot slot zijn de aanwezige bewoners uit Randwijck nog steeds niet overtuigd van de noodzakelijkheid van de huisvesting van het orthopedagogisch dagcentrum Nifterlake op de locatie van het huidige wijkcentrum. Nifterlake is een regionale voorziening en zou dus ook elders in Amstelveen kunnen worden gerealiseerd.

De beslissing om Nifterlake naar deze plek in Randwijck te halen gaat terug naar 2007. Wellicht zijn er inmiddels betere locaties voorhanden. Daardoor kan Nifterlake mogelijk sneller worden gerealiseerd en kan het bouwvolume bij ‘De Laagte’ worden teruggebracht.

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het gebouw van het wijkcentrum 'De Laagte' ligt op een prachtige locatie van Amstelveen


De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het voetbalveld achter het wijkcentrum 'De Laagte', wordt voor allerlei activiteiten van de buurtbewoners gebruikt


Naar aanleiding van de wijkplatformvergadering in Randwijck willen wij u, namens de fracties van CDA en VVD de volgende vragen stellen:  1. Klopt het, dat wijkcentrum ‘De Laagte’ wordt gesloopt in januari 2010? Zo ja, waarom gebeurt dit zo snel? Is er al een aannemer en startdatum bekend voor de nieuwbouw?

  2. Wordt met de sloop van ‘De Laagte’ ook de naastgelegen speelplaats verwijderd? Zo ja, kan deze dan (tijdelijk) elders in het plangebied worden opgevangen? Gedacht kan worden aan een verplaatsing van de speelplaats naar de andere kant van het grasveld.

  3. Is het mogelijk om de sloop uit te stellen tot gestart wordt met de nieuwbouw?

  4. Naar welke alternatieve locaties worden de activiteiten uit ‘De Laagte’ (tijdelijk) verplaatst en hoe is deze verplaatsing geregeld? Zijn de vervangende locaties beschikbaar vanaf januari 2010? Kan het gehele aanbod uit ‘De Laagte’ (waaronder de privécursussen) hiermee worden bediend?

  5. Is de noodzaak van de vestiging van Nifterlake aan de Hoeksewaard nog steeds aanwezig? Of zijn er andere geschikte locaties in Amstelveen?


Met een vriendelijke groet,

Ben Jonker, Marga van Herteryck CDA-Amstelveen
Walter Vervenne, Tom Ponjee VVD-Amstelveen

Het project Hoeksewaard
Sinds het jaar 2000 zijn er al plannen, om aan de noordgrens van Amstelveen naast de Beneluxbaan tussen de flats op een veld staande gebouw het wijkcentrum 'De Laagte' aan de Henegouwselaan 2 te slopen, om daar een praktijkruimte voor huisartsen te realiseren.

Ook is er plaats ingeruimd voor de herhuisvesting van dagcentrum Nifterlake voor meervoudig, complex gehandicapte kinderen van 0 tot 18 jaar, die op dit moment aan de Groenelaan 1 is gehuisvest. De huur van 'De Laagte' is opgezegd door de gemeente aan de beheerder Stichting Cardanus en per 15 januari 2009 moet het wijkcentrum leeg worden opgeleverd en dan kan de daadwerkelijke sloop beginnen.

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Nicole Bodewes, voorzitter Wijkplatform Randwijck leest het bezwaarschrift van de bewoners voor tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 25 november 2009 in het wijkcentrum 'De Laagte'


De leden van het Wijkplatform Randwijck voeren nu actie en willen bezwaar indienen tegen de sloop van 'De Laagte', want zoals in hun bezwaarschrift staat: “Gelet op het collegebesluit, dat de procedure voor vrijstelling (ex. Artikel 19 lid 1 van de wet op de Ruimtelijke Ordening) aangaande de locatie nabij Hoekse waard/ Henegouwselaan opnieuw uitgevoerd dient te worden en gezien de vele procedures die nog doorlopen moeten worden, veronderstellen wij, dat het enkele jaren kan duren, voordat er op dit terrein weer gebouwd zal worden.”

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Er waren veel bewoners aanwezig in het wijkcentrum 'De Laagte'


De bewoners maken zich zorgen in verband met het verdwijnen van hun wijkcentrum 'De Laagte', waar al tientallen jaren een goedlopend wijkcentrum is gevestigd. De vraag is, wat moeten de bewoners van Randwijck doen als hun wijkcentrum wordt gesloopt? Dat was het thema tijdens een drukbezochte bijeenkomst, waar de bewoners hun wantrouwen hebben uitgesproken tegenover de gang van zaken.

De Laagte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wim Bouman, hoofd Bedrijfsbureau Cardanus, was aanwezig in 'De Laagte' op 25 november 2009 en hij sprak over de positie van Cardanus. Hij zei onder andere dat Cardanus niet weg wil uit 'De Laagte', omdat het een prima centrum is, waarin hun werk uitstekend uitgevoerd kan worden. Maar omdat Cardanus het gebouw alleen maar huurt van de gemeente en het huurcontract werd opgezegd, moeten ze ook het gebouw verlaten.


Het alternatief
Cardanus is al jaren bezig, om een alternatieve locatie te vinden en ze hebben zelfs aan de overkant van de Beneluxbaan gekeken in Uilenstede, maar het gebouw daar was volstrekt ongeschikt voor een vervangend wijkcentrum.

De volgende locatie was het Go-centrum, dat op zich een groot gebouw is en daar kunnen veel activiteiten worden ondergebracht, maar wat er op de lange termijn gaat gebeuren, is volstrekt onduidelijk, zelfs voor Cardanus.

Voor Cardanus is een alternatief niet een gebouw waar cursussen worden gegeven. Dat is heel belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om het ontmoetingscentrum. Het wijkcentrum moet het kloppend hart van de buurt zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.