Bijgewerkt: 24 maart 2023

CO2-beperkende maatregelen Schiphol beloond

Nieuws -> Schiphol

Bron: Amsterdam Airport Schiphol
04-04-2011

Belangrijke erkenning van vermindering CO2-uitstoot op de luchthaven

Amsterdam Airport Schiphol is door Airport Carbon Accreditation gecertificeerd voor de CO2-reductie in 2009 op de luchthaven. Deze accreditatie betreft een belangrijke erkenning voor de inspanningen van Schiphol voor vermindering van de CO2-uitstoot op de luchthaven. Vice President en COO Schiphol Group, Ad Rutten, ontving het certificaat hiervoor woensdag 30 maart 2011 uit handen van Olivier Jankovec, directeur-generaal ACI Europe (Airports Council International).

Ad Rutten: 'Wij zijn zeer verheugd met de Airport Carbon Accreditation op het niveau 'optimalisering'. Het betekent niet alleen dat wij op Schiphol de CO2-uitstoot op de luchthaven hebben teruggedrongen, maar ook dat we erin zijn geslaagd andere relevante partijen op de luchthaven, waaronder luchtvaart- en afhandelmaatschappijen, ertoe te bewegen hun eigen CO2-uitstoot te beperken. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking die leidt tot het verkorten van de taxitijden van vliegtuigen.'

Airport Carbon Accreditation

Airport Carbon Accreditation is de onafhankelijke en institutioneel bekrachtigde normering voor het managen van de CO2-uitstoot op luchthavens. Het systeem kent vier niveaus van accreditatie: in kaart brengen ('mapping', level 1), reductie ('reduction', level 2), optimalisering ('optimisation', level 3) en neutraliteit ('neutrality', level 3+) van CO2-uitstoot.

Amsterdam Airport Schiphol is een van de 43 luchthavens in Europa die de Airport Carbon Accreditation op verschillende niveaus hebben behaald. De gecertificeerde luchthavens verwerken meer dan 44% van het Europese passagiersvervoer. De gecertificeerde reductie die Schiphol bereikt heeft komt uit op zo'n 130.000 ton CO2 in 2009. Zie voor meer informatie www.airportcarbonaccreditation.org .

De inspanningen van Schiphol om de CO2 uitstoot te verminderen zijn beloond. De luchthaven heeft de 'Airport Carbon Accreditatie', kortweg ACA, level 3 behaald. Dit is het op een na hoogste niveau.

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility vormt een belangrijk onderdeel van de strategie van Schiphol Group waarvoor zij diverse initiatieven onderneemt. Hierin staan veiligheid, milieu en omgeving centraal. Zo heeft Amsterdam Airport Schiphol in het programma EnergieStrategie2020 doelstellingen vastgelegd om bewust om te gaan met energie en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Dit wordt gedaan via vijf sporen: het inrichten van een efficiënte energiehuishouding, het stimuleren van derde partijen op de luchthaven om dat ook te doen, het op de locatie produceren en opslaan van duurzame energie, het inzetten van IT toepassingen om meer te weten te komen over het energieverbruik en het vergroten van de bewustwording bij Schipholwerkers. In 2012 wil Schiphol CO2 neutraal zijn voor de eigen activiteiten van de business areas Aviation, Consumers en Real Estate op de locatie Schiphol.

Amsterdam Airport Schiphol heeft een stappenplan om zoveel mogelijk CO2 emissies te reduceren. Dit omvat minder energie en brandstof verbruik, de energie en brandstof die nodig is efficiënter gebruiken, gebruik maken van duurzame energie en brandstof en tot slot compensatie.

Amsterdam Airport Schiphol heeft onder meer een lagere CO2 uitstoot door de inkoop van groene stroom en het compenseren van de CO2 uitstoot van dienstreizen gemaakt per vliegtuig. Dit laatste wordt gedaan via de KLM CO2 compensatie service voor de AirFrance-KLM vluchten en via Climate Neutral Group voor de vluchten die gemaakt zijn met andere luchtvaartmaatschappijen. Eind 2010 heeft Schiphol Group ingetekend op een tender voor de aanschaf van twintig elektrische voertuigen. Deze zullen worden ingezet in de operatie.

In 2010 is de energie efficiency doelstelling gehaald met een daling van 2,2%. In totaal zijn 122 efficiency maatregelen doorgevoerd met een totale besparing van ruim 44,6 TeraJoules; dit is exclusief de energie die duurzaam wordt opgewekt. Deze besparing is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van circa 1.450 huishoudens. De besparingen zijn gerealiseerd door slim schakelen (terug of volledig uitschakelen van verlichting of ventilatie) en het toepassen van zuinige ventilatiepompen en koelmachines bij vervanging en renovatie en energiezuinige verlichting.

Met LED verlichting kan tot 40% à 50% minder energie worden verbruikt. Dit soort verlichting wordt daarom op steeds meer plaatsen in en buiten de terminal toegepast. Voor kunstwerken, verkeerslichten, noodverlichtingborden en kerstverlichting is dit type licht inmiddels de standaard. In 2010 is onderzocht of LED verlichting kan worden toegepast op de G-pier, voor de bewegwijzering, in de Kaagbaantunnel en in vrachtloodsen. Het verlichten van onze parkeerterreinen en garages met LED is in 2010 uitvoerig getest. De testresultaten geven aan dat LED verlichting gebruikt kan worden. De reclamemast van Samsung en een aantal rijbaanlichtinstallaties zijn in 2010 voorzien van LED verlichting.

Zelf duurzame energie opwekken

In 2020 wil de luchthaven 20% van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam opwekken op de locatie Schiphol. In 2010 bedroeg dit 1,2% (0,8% in 2009). In 2010 zijn op een aantal locaties voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van zonnecellen om zo meer ervaring op te doen met het zelf opwekken van duurzame energie. In 2010 zijn in kantoorgebouw TransPort een extra Warmte- en Koude opslag en een aantal kleinschalige zonnecelsystemen in gebruik genomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.