Bijgewerkt: 28 september 2021

CPB analyse van de economische effecten Begrotingsafspraken 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
17-10-2013

Het Centraal Planbureau heeft op verzoek de ex-ante budgettaire effecten, de macro-economische effecten, de structurele werkgelegenheidseffecten en de koopkrachteffecten van de maatregelen van Begrotingsafspraken 2014 bezien.

Het basispad voor de doorrekening is de Macro Economische Verkenning 2014 voor de jaren 2013 en 2014 en de middellange termijnverkenning van november 2012, geactualiseerd voor het 6-miljard-pakket.

ecogroei Amstelveen
(Bron CPB - 2013)

De economische groei in Nederland tussen 2008-2014


De ex-ante effecten zijn reeds gepubliceerd in een CPB Notitie (16 oktober 2013) en worden in hoofdstuk twee samengevat. De macro-economische effecten van de maatregelen staan in hoofdstuk drie, de koopkrachteffecten in hoofdstuk vier en de structurele werkgelegenheidseffecten in hoofdstuk vijf.

De macro-economische effecten van Begrotingsafspraken 2014 zijn zeer beperkt. De groei van het bbp blijft in alle jaren vrijwel onveranderd. De mediane inkomensstijging als gevolg van het pakket bedraagt ¾% in 2014 en 0% in latere jaren. De structurele werkgelegenheid stijgt als gevolg van beleid sinds het kabinet Rutte II met 0,6%.

Analyse economische effecten Begrotingsafspraken 2014: Download (PDF document, 957.8 KB) | CPB Notitie  | 17‑10‑2013 | 10 pagina'sAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.