Bijgewerkt: 25 juli 2024

CPB doorrekening economische effecten regeerakkoord

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
13-11-2012

Op verzoek van de minister-president heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de economische effecten van het geactualiseerde financieel kader van het Regeerakkoord.

In deze actualisatie blijft sprake van herverdeling van hoge naar lage inkomens, maar in mindere mate dan in de CPB Notitie van 29 oktober 2012. Actualisatie analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord (pdf)

Deze analyse, uitgevoerd op verzoek van de Minister-president, is gebaseerd op het financieel kader van het Regeerakkoord zoals ontvangen op woensdag 24 oktober en de aanpassingen daarop ontvangen op 9 en 11 november 2012.

In hoofdstuk 9 staat precies aangegeven welke maatregelen zijn meegenomen in de analyse. Het basispad voor de doorrekening is de geactualiseerde versie van De Nederlandse economie tot en met 2017 (zie hoofdstuk 10). Bij de beoordeling van de verschillende voorstellen is op dezelfde manier te werk gegaan als bij de beoordeling van verkiezingsprogramma’s in 'Keuzes in Kaart 2013-2017' (KiK).

Net als in KiK hebben wij alleen maatregelen in de analyse betrokken die juridisch haalbaar zijn. Dat betekent niet dat wij voor elke maatregel een doorwrochte juridische analyse hebben opgesteld. In tegenstelling tot bij 'Keuzes in Kaart' is niet samengewerkt met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit betekent, dat analyses van de effecten op energie en klimaat, bereikbaarheid en natuur niet in deze Notitie zijn opgenomen.

Er zijn ook geen aparte hoofdstukken opgenomen over structurele werkgelegenheidseffecten, onderwijs en innovatie. Uiteraard zijn de budgettaire effecten van maatregelen op deze terreinen wel meegenomen en zijn de gevolgen voor de structurele werkgelegenheid berekend.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.