Bijgewerkt: 9 december 2022

CWI en UWV gaan fuseren

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Weekblad
26-11-2008

De instanties CWI en het UWV worden per 1 januari 2009 samengevoegd tot één organisatie. Ook onderdelen van de sociale diensten van de betrokken Amstelland-gemeenten maken deel uit van de fusie: Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Abcoude, De Ronde Venen en Ouder-Amstel.

Vanaf januari heet de nieuwe instantie UWV Werkbedrijf. De fusie is een logische vervolgstap op de nauwe samenwerking die al gaande was. De samenvoeging moet het voor werkzoekenden gemakkelijker maken. In plaats van met twee organisaties hebben ze voortaan met nog maar één organisatie te maken. Het is dan niet meer nodig om eerst in te schrijven bij het CWI en vervolgens een uitkering aan te vragen bij het UWV.

Het Werkbedrijf kan daardoor sneller en doelgerichter te werk gaan. Verder kunnen WW-uitkeringen soepeler overgaan in een bijstandsuitkering. De werkzoekende krijgt te maken met één vaste contactpersoon, aangeduid als 'werkcoach'. Daardoor wordt de begeleiding persoonlijker en hoeft niet iedere keer aan iemand anders hetzelfde verhaal verteld te worden. Voor het Werkbedrijf Amstelland wordt vooral het plaatsen van 45-plussers een belangrijk aandachtsgebied.

Behalve dat mensen sneller aan een baan geholpen moeten worden, moet de samenvoeging van CWI en UWV landelijk leiden tot aanzienlijke besparingen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Volgens minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken, zal de fusie ongeveer 1500 banen overbodig maken bij de uitkeringsorganisaties en levert 190 miljoen euro per jaar besparing na 2011.

CWI?

Het Centrum voor Werk en Inkomen is een Nederlandse overheidsinstelling voor arbeidsbemiddeling, en die aanvragen ontvangt om een WW- of Bijstands-uitkering te verkrijgen. Verder verleent het CWI ontslagvergunningen en geeft arbeidsrechtelijke informatie, zowel aan werkgevers als werknemers.

Het CWI is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder leiding van een raad van bestuur en werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er zijn 130 vestigingen verspreid over Nederland en er is een hoofdkantoor in Amsterdam.

UWV?

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA en de Ziektewet. UWV is verder houdster van de Polisadministratie, een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid. UWV ontstond uit een fusie van zes instellingen in 2002 en heeft al diverse reorganisaties achter de rug.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.