Bijgewerkt: 3 december 2022

Cameratoezicht in Stadshart Amstelveen en Uilenstede met drie jaar verlengd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-04-2021

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van de gemeenteraad dat het openbaar cameratoezicht op zowel het Stadshart als bij de Campus Uilenstede met een periode van drie jaar wordt verlengd tot 1 april 2024.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


'Geachte commissie ABM,

Conform het bepaalde in art 2:77, lid 3 APV Amstelveen stil ik u hierbij in kennis van mijn besluit van 15 april 2021 het openbaar cameratoezicht op zowel het Stadshart als bij de Campus Uilenstede met een periode van drie jaar te verlengen tot 1 april 2024. Tevens heb ik besloten het cameratoezichtgebied in het Stadshart uit te breiden met het Sand-bergplein. Het cameratoezicht op het Stadshart en Uilenstede is sinds maart 2013 respectievelijk 2016 operationeel.

Gemeente en politie werken samen met bewoners en ondernemers aan een veilig Amstelveen. Dat doen we proactief (bijvoorbeeld door inrichting van de openbare ruimte), preventief (coaching, voorlichting) en reactief (toezicht en handhaving). Camerabeelden bieden daarbij een belangrijke ondersteuning. Cameratoezicht draagt ook in belangrijke mate bij aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners, bezoekers en ondernemers.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het met blauw omlijnde gebied valt onder het project cameratoezicht Stadshart Amstelveen


Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het met rood omlijnde gebied valt onder het project cameratoezicht Uilenstede


Het uitkijken van de beelden gebeurt op vaste tijden live in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast kunnen de beelden door de politie ook worden gebruikt voor onderzoek en opsporing.

Het cameratoezicht is de afgelopen jaren van grote waarde geweest. Ik verwacht dat dit de komende jaren niet anders zal zijn. Dat heeft ook te maken met het risicoprofiel van beide locaties. Het Stadshart ontwikkelt zich meer en meer tot hét culturele en winkelhart van de gemeente met grote aantallen bezoekers. Dit betekent ook extra risico's voor openbare orde en veiligheid.

Door de bevolkingssamenstelling (jong, kortverblijvend, internationaal) heeft de Campus Uilenstede een specifiek risico karakter. Tot de uitbraak van Corona nam het aantal toeristen in dit gebied sterk toe. De verwachting is dat het aantal toeristen en daarmee de kans op incidenten weer toenemen zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven. Cameratoezicht helpt bij het beteugelen van de risico's.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.