Bijgewerkt: 25 mei 2024

Cameratoezicht in de Westwijk in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-07-2011

De gemeente Amstelveen heeft in overleg met politie en justitie vijf videocamera's geplaatst op en rond het Westwijkplein. De belangrijkste doelstelling van het invoeren van cameratoezicht is, het uitbreiden van het toezicht in de openbare ruimte. Het camera-systeem is vanaf dinsdag 12 juli 2011 operationeel.

Samen met politie en justitie geeft de gemeente hoge prioriteit aan de voortzetting van het integraal veiligheidsbeleid en uitvoering van het collegeprogramma. Hierin is het invoeren van cameratoezicht een speerpunt. Aan de invoering van het cameratoezicht werkte de gemeente samen met politie, en openbaar ministerie. Uitgangspunt voor de gemeente is, dat cameratoezicht het veiligheidsgevoel bij de bewoners en bezoekers verhoogt.

Het effect van cameratoezicht is voor een belangrijk deel afhankelijk van het live uitkijken van de camerabeelden. Naast het live uitkijken van de camerabeelden worden alle beelden 24 uur per dag opgenomen en 7 dagen opgeslagen.

CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen: 'Door tijdens het live uitkijken met de camera's toezicht te houden, kunnen incidenten worden voorkomen, of in de kiem worden gesmoord. Daarnaast vergroot cameratoezicht de pakkans van daders aanzienlijk.'


De opgenomen camerabeelden worden na die tijd automatisch gewist voor zover deze niet door politie, of justitie gebruikt worden voor opsporing/bewijsvoering en vervolging. Alle camera’s zijn zodanig opgesteld en softwarematig afgesteld, dat de privacy van de omwonenden is gegarandeerd.

De camera’s zijn allemaal beweegbaar in 360°. Voor de aanwezigen in het cameragebied is niet waar te nemen in welke richting de camera’s in werking zijn. Eventuele verplaatsing van overlast wordt gemonitord en van maatregelen voorzien.

CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rutger Hendriksen, wijkteamchef Amstelveen-Noord van de Politie Amsterdam-Amstelland geeft verdere uitleg over het cameratoezicht project in de Westwijk


Veiligheid en overlastbestrijding

Het college heeft veiligheid en overlastbestrijding benoemd als een van de zes strategische aandachtspunten voor deze raadsperiode. Inmiddels is dit aandachtspunt vertaald in de nota integrale veiligheid 2011-2014. Het aanpakken van overlast in de publieke ruimte is daarin één van de speerpunten.

In de politieke agenda wordt cameratoezicht benoemd als maatregel om de effectiviteit van toezicht en handhaving te vergroten. In overleg met de politie is een drietal locaties, het Stadshart, de Meent/Orion en het Westwijkplein, beoordeeld op de noodzaak tot het inzetten van cameratoezicht.

CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Deze Alvarion draadloos ethernet zender stuurt de videobeelden van de vijf videocamera's naar de zogenaamde 'afkijk centrales', naar Amstelveen en Amsterdam van de politie


De politie heeft hiertoe een veiligheidsanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse is gebleken, dat het aantal incidenten op en rond het Westwijkplein het hoogste is. Dit wordt ondersteund door de rapportages van de straatcoaches en het bike-team. Het Westwijkplein is daarom gekozen als gebied voor publiek cameratoezicht.

CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Zo worden bij de politie de beelden van het Westwijkplein in Amstelveen gevolgd


Met de inzet van cameratoezicht wil de gemeente Amstelveen het toezicht op en rond het Westwijkplein versterken en daarmee de overlast en criminaliteit terugdringen. In de wetgeving is aangegeven, dat cameratoezicht in de openbare ruimte altijd een tijdelijk karakter heeft. Het project Cameratoezicht op het Westwijkplein loopt van 1 mei 2011 tot 1 mei 2013. Op basis van een evaluatie wordt daarna besloten, of het project gecontinueerd wordt.

De evaluatie zal onder meer worden uitgevoerd aan de hand van de veiligheidsanalyse en het nulonderzoek. Nadat de driehoek heeft ingestemd met de invoering van cameratoezicht op het Westwijkplein en het plan van aanpak is de commissie ABM 20 januari 2011 geïnformeerd over het voornemen. Bij deze brief was het plan van aanpak gevoegd.

CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De videobeelden op het Westwijkplein in Amstelveen worden geanalyseerd en zo nodig wordt er door de politie, of de straatcoaches ingegrepen


Op 9 februari 2011 heeft de gemeenteraad een krediet van € 80.000 ter beschikking gesteld voor de realisatie van het camerasysteem. Na dit besluit is maart 2011 is opdracht gegeven om het camerasysteem te installeren. Het project is met twee maanden vertraging opgeleverd. Dit is veroorzaakt, doordat een aantal verenigingen van eigenaren van appartementgebouwen geen medewerking verleend heeft voor het plaatsen van de benodigde zenders, die nodig zijn voor de transmissie van de camerabeelden.

CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een beetje te hoog geplaatst bord: 'Cameratoezicht'


CCTV Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rutger Hendriksen, wijkteamchef Amstelveen-Noord van de Politie Amsterdam-Amstelland en burgemeester Jan van Zanen voor de ingang van het winkelcentrum 'Westwijk'. De ondernemers hebben in het winkelcentrum hun eigen cameratoezicht opgesteld


Closed-circuit television CCTV?

Gesloten tv-circuit (CCTV) betekent, dat videocamera's een scrambled videosignaal naar een specifieke plaats, op een beperkte reeks van monitoren sturen.

Het verschil van de televisie-uitzending is, dat het signaal niet openlijk wordt verzonden, maar gecodeerd, gescrambled. Hoewel bijna alle videocamera's passen in deze definitie, wordt de term meestal toegepast op videocamera’s die gebruikt worden voor surveillance in gebieden waar de controle nodig kan zijn, zoals banken, casino's, luchthavens, militaire installaties en winkels.

Scrambler

Een scrambler is een apparaat, dat de signalen omkeert, of op andere wijze codeert voor een boodschap bij de zender om het bericht onverstaanbaar te maken bij een ontvanger, die niet uitgerust is met een juiste set de-scrambling apparaat. Dit betekent, dat de videobeelden van de opgestelde videocamera’s zijn niet openbaar voor het publiek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.