Bijgewerkt: 25 juni 2022

Campagne 'Mijn werk en zekerheid' is opgestart

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-05-2015

Vandaag 28 mei 2015 start de campagne over de nieuwe Wet werk en zekerheid. Die is bedoeld om mensen te informeren over de nieuwe regels die op 1 juli 2015 ingaan. Door de Wet werk en zekerheid worden de mogelijkheden om lang op tijdelijke contracten te werken beperkt. Zo gaan elkaar opvolgende tijdelijke contracten over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Nu is dat nog na drie jaar. Op deze manier wordt voorkomen, dat werknemers te lang op tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken, waar het om structurele werkzaamheden gaat.

Mensen met een tijdelijk contract krijgen ook recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever. Door de combinatie van de transitievergoeding en het bekorten van de termijn, waarna een vast contract ontstaat, wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen eerder vast aan te nemen.

Foto Amstelveen
Bron Amstelveenweb.com - 2015)

Contractencheck: Als uw tijdelijk arbeidscontract afloopt, dan kunt u met uw werkgever een vast contract, of een nieuw tijdelijk contract afsluiten. In de wet is bepaald, dat niet altijd opnieuw een tijdelijk contract mag worden afgesloten. In dat geval kunt u met uw werkgever alleen nog maar een vast contract afsluiten. Op 1 juli 2015 verandert de wet. Met de Contractencheck kunt u kijken, of u met uw werkgever een nieuw tijdelijk contract kunt afsluiten, of alleen een vast contract


Het ontslagrecht is aangepast, zodat het eenduidiger en vooral ook eerlijker wordt. Nu is het nog zo, dat sommige mensen veel geld meekrijgen als ze worden ontslagen en anderen helemaal niets. Ook bij ontslag zullen mensen recht hebben op een transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest. De transitievergoeding kan worden gebruikt voor het sneller vinden van een nieuwe baan als je wordt ontslagen.

Op de website: www.mijnwerkenzekerheid.nl is alle informatie te vinden omtrent de nieuwe regels. Ook zijn er tools beschikbaar, zodat mensen meer persoonlijke informatie op maat kunnen krijgen. Zodat duidelijk wordt wat de nieuwe regels voor hen betekenen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zal in de campagne gebruik gemaakt worden van radiospotjes, Social Media en online advertenties. De campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door de toenemende flexibilisering is in de afgelopen jaren het verschil tussen vast en flex groter geworden. Flexwerkers hebben minder zekerheid over hun toekomst, ondervinden vaak problemen bij het afsluiten van een hypotheek en weten niet, hoelang ze werk hebben. Het is ook om die reden belangrijk, dat mensen met een tijdelijk contract sneller uitzicht hebben op een vast contract.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.