Bijgewerkt: 7 december 2021

Cardanus teleurgesteld over het besluit van B en W

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
01-06-2011

De directie van Cardanus heeft kennisgenomen van het besluit van Burgemeester en Wethouders om per direct de subsidie voor het ambulant jongerenwerk stop te zetten. Voor Cardanus betekent dit, dat zij heel concreet op korte termijn en versneld afscheid moet gaan nemen van een aantal collega’s.

In de afgelopen weken zijn deze stappen voorbereid en daartoe is ook bij de Ondernemingsraad een adviesaanvraag neergelegd. De OR heeft inmiddels positief geadviseerd. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Cardanus, dat er gedwongen ontslagen zullen vallen om bedrijfseconomische redenen.

bouman Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wim Bouman, waarnemend bestuurder van de Stichting Cardanus


De komende periode zal voor de direct betrokkenen zwaar zijn. Het betreft uiteraard niet alleen jongerenwerkers, want ook in de ondersteunende diensten zal navenant worden ingekrompen. In het besluit van B en W wordt wel de opening geboden om in gesprek te gaan over de reeds “aangegane redelijke verplichtingen”. In het persbericht over het besluit, dat het college heeft opgesteld staat voorts te lezen:

“Het college vindt het belangrijk, dat het huidige welzijnswerk, met uitzondering van het jongerenwerk, vooralsnog bij Cardanus wordt voortgezet (…).” Deze zienswijze biedt aanknopingspunten voor Cardanus om het welzijnswerk in Amstelveen te blijven uitvoeren. Dit betekent, dat de medewerkers, het MT en de directie er alles aan doen en niets nalaten om de overige dienstverlening van Cardanus voortgang te laten vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.