Bijgewerkt: 8 december 2022

Casema in gelijk gesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-01-2008

Inwoners van Amstelveen zullen vanaf 2008 een verhoging van het tarief voor het standaardpakket van Casema tegemoet kunnen zien. Dit is het resultaat van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (29.11.07) in hoger beroep in het geschil tussen de gemeente Amstelveen en Casema – meldt de gemeente Amstelveen in haar persbericht.

Inzet van het geding was de vraag of Casema vanaf 1 januari 2004 het tarief van het (analoge) standaardpakket had mogen verhogen. De gemeente meent dat er op dat moment onvoldoende marktwerking was op de kabelmarkt en dat er voor de consumenten nog onvoldoende te kiezen viel. Dat is ook nu nog actueel: zeer recent (21 december 2007) heeft de telecom toezichthouder OPTA nog een persbericht en marktbesluit doen uitgaan, waarin van aanmerkelijke marktmacht van Casema sprake is. Het hof is echter aan een oordeel hierover niet toegekomen en heeft de gemeente op formele gronden in het ongelijk gesteld.

Tarief verhoging

Casema is nu vrij om de tarieven te verhogen. Het uniforme standaardtarief van Casema van dit moment is € 15,90, terwijl het actuele Amstelveense tarief € 10,18 is. Inwoners dienen rekening te houden met een stijging van het tarief voor het (analoog) standaardpakket. Het is gezien het arrest geheel aan Casema om te bepalen in welke mate zij verhoogt en of zij dat in één keer of in stappen zal doen. De gemeente kan daar gezien de uitspraak geen rol meer in spelen.

Casema Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De betekenis van de letters: Centrale Antenne Systemen Exploitatie Maatschappij


Belangrijk gevolg van de uitspraak is dat de gemeente schadeplichtig is aan Casema over de periode vanaf 1 april 2004 tot aan de datum arrest (29 november 2007). De inwoners van Amstelveen hebben ten opzichte van abonnees van Casema in andere gemeenten bijna zeven jaren lang een voordeel gehad. Casema wil dat de gemeente daar een vergoeding voor betaalt, althans voor de periode van 1 april 2004 tot 29 november 2007. De uitkomst van deze procedure is ongewis.

Verdere rechtsgang

De gemeente beraadt zich nog op verdere rechtsgang en laat zich daarover adviseren. Er is met Casema overleg geweest over oplossingen, maar dat heeft op dit moment (nog) niet tot een schikking geleid. Positief voor Amstelveen is dat in het arrest ook staat dat Casema onverkort moet garanderen dat zij het basispakket, 17 analoge kanalen en 32 radiokanalen, voor onbeperkte tijd aanbiedt, alleen te verhogen met de prijsindex.

Het actuele tarief is op dit moment € 6,27 per maand. Het is echter niet uitgesloten dat in de toekomst het basispakket alsnog verdwijnt. Dit kan een gevolg zijn van het eindresultaat van een mogelijke schikking tussen de partijen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.