Bijgewerkt: 18 mei 2024

Check, Plan, Spaar om geldproblemen te voorkomen

Nieuws -> Informatief

Bron: NIBUD
07-11-2016

Mensen die spaargeld hebben, planmatig met hun geld omgaan en een geordende administratie hebben, verkleinen de kans om financiële problemen te krijgen. Dit blijkt uit het onderzoek Kans op financiële problemen 2016 van Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

In dit rapport zet het Nibud op een rij wat de oorzaken zijn van financiële problemen en waarom iemand te maken krijgt met ernstige problemen in plaats van lichte. In Nederland heeft 45% van de huishoudens moeite met rondkomen. En 40% van de huishoudens loopt achter met zijn betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige betalingsachterstanden, dat er sprake is van betalingsproblemen, volgens het rapport.

De bevindingen uit het onderzoek zijn voor het Nibud aanleiding om te komen met de Vuistregels Check, Plan, Spaar. Uit het onderzoek blijkt duidelijk, dat mensen die een geordende administratie hebben, regelmatig hun afschriften checken en spaargeld hebben minder kans hebben om ernstige financiële problemen te krijgen.

De hoogte van het inkomen is niet direct van invloed op het ontstaan van geldproblemen. Hoe mensen in het leven staan en hoe ze met hun geld omgaan wel. Ook iemand met een hoog inkomen heeft een vergrote kans om geldproblemen te krijgen als diegene impulsief met zijn geld omgaat en geen spaargeld heeft. De kans, dat iemand betalingsproblemen krijgt is een samenspel van een aantal factoren. De belangrijkste kenmerken die de kans verhogen zijn:

een impulsieve houding
ongeordende administratie
op de korte termijn gericht
geen of weinig spaargeld
geen financiële opvoeding

Uit het onderzoek blijkt, dat 70% van de mensen met betalingsproblemen minder dan 1000 euro spaargeld heeft. Van de mensen zonder betalingsproblemen heeft 30% dit. En mensen die helemaal geen spaarrekening hebben, hebben een vergrote kans om ernstige problemen te krijgen. Voor het Nibud is deze bevinding aanleiding om het hebben van spaargeld te stimuleren. Het Nibud raadt mensen aan maandelijks in ieder geval 10% van het inkomen te sparen. Uit recent onderzoek (Geldzaken in de praktijk, 2015) weet het Nibud, dat 40% van de huishoudens maandelijks een vast bedrag spaart.

Het Nibud ziet ook, dat er zaken zijn die kans op geldproblemen vergroten, waar mensen zelf minder invloed op hebben. Zo valt op, dat mensen in een huurhuis, met een uitkering en zonder financiële opvoeding een vergrote kans hebben op geldproblemen. Deze zaken zijn niet, of moeilijk te veranderen. Daarom richt het Nibud zich op, relatief gezien, makkelijk aan te pakken factoren zoals check, plan, spaar.

Foto Amstelveen
(Bron NIBUD - 2016)

Check wekelijks uw saldo en uitgaven, plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven en spaar maandelijks 10 procent van uw inkomen


Het is voor het eerst dat het Nibud vuistregels voor dagelijks goed omgaan met geld heeft geformuleerd. Met de vuistregels wil het Nibud laten zien wat financieel gezond gedrag is. Het instituut maakt zich zorgen om het hoge aantal mensen dat moeite heeft met rondkomen (45% van alle huishoudens). Het Nibud verwacht’, dat mensen met de vuistregels makkelijker aan de slag gaan om hun financiële gedrag aan te passen naar goed omgaan met geld en hierdoor meer grip op hun financiën krijgen.

De Nibud-vuistregels laten zien wat financieel gezond gedrag is:

Check wekelijks uw saldo en uitgaven
Plan jaarlijks uw inkomsten en uitgaven
Spaar maandelijks 10% van uw inkomen

Mensen die planmatig met hun geld omgaan, krijgen minder snel financiële problemen dan mensen die dat niet doen. Het Nibud weet uit onderzoek dat het belangrijk is dat consumenten overzicht over hun inkomsten en uitgaven hebben. Dit kunnen mensen krijgen door minimaal 1 keer per jaar de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten in een begroting.

45% van de huishoudens heeft nog nooit zo’n begroting gemaakt. Ook ziet het Nibud in het onderzoek ‘Kans op financiële problemen’ dat van de mensen zonder betalingsproblemen 82% altijd controleert of de rekeningen en afschrijvingen kloppen en de administratie op orde heeft. Bij de mensen met ernstige betalingsproblemen heeft 45% de administratie op orde en controleert 46% de afschrijvingen. Naar de Nibud-vuistregels Check, Plan, Spaar

Nibud e-mailcoaching Check, Plan, Spaar

Het Nibud heeft een e-mailcoachingsprogramma ontwikkeld, waarin mensen worden begeleid naar financieel gezond gedrag. In drie maanden tijd krijgen mensen per sms en e-mail tips en trucs om de Vuistregels Check, Plan, Spaar onder de knie te krijgen. Ook heeft het instituut bijbehorende stappenplannen en filmpjes gemaakt om mensen te ondersteunen bij het planmatig omgaan met hun geld. Naar de e-mailcoaching Check, Plan, Spaar. Download het onderzoekrapport: 'Kans op financiële problemen 2016' (pdf 57 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.