Bijgewerkt: 26 november 2022

ChristenUnie: 'Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald'

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
24-04-2009


Open brief ChristenUnie aan het college van B en W Amstelveen, betreffende de plannen omtrent de golfbaan

Geacht college,

De afgelopen dagen stonden weer nadrukkelijk in het teken van de Golfbaan. Eerst de uitnodiging van de initiatiefnemers om de start van de aanleg aan te kondigen, dan een mededeling van het college dat de vergunningen inderdaad waren afgegeven en op dezelfde dag het bezwaarschrift van het ministerie van Vrom en de aanvraag voor een voorlopige voorziening. De bouwwerkzaamheden zijn weer gestopt. Met dat laatste ben ik erg blij!

…Met deze stand van zaken richt ik mij tot het college van B&W. 

De raad wenst een golfbaan in onze prachtige polder, onderdeel van het Groene Hart. Dat is een democratisch genomen besluit uit een vorige raadsperiode. De ChristenUnie maakte toen geen deel uit van de gemeenteraad.

Sinds die beslissing is er zoveel gebeurd.


  • Allereerst wijs ik erop dat de golfbaan niet past in het vigerende bestemmingsplan (uit 1958!). Dat is zowel door een eerder ingeschakelde deskundige als ook door een latere deskundige, professor Koeman, bevestigd, zij het met dien verstande dat laatstgenoemde nog wel kleine mogelijkheden ziet waarbij we de grenzen van de wet moeten oprekken.

  • Ten tweede wijs ik er op dat de provincie bij de uitwerking van het Groene Hart tot twee keer toe uitdrukkelijk heeft gesteld dat een golfbaan in de polder niet mogelijk is. Dat is zowel vorig jaar middels een amendement geschied, als dit jaar nog, middels een uitdrukkelijke motie.

  • In de derde plaats keert het Rijk zich tegen de plannen omtrent de golfbaan. Het ministerie stelt in zijn bezwaarschrift dat de planwetgever in 1958 een bouwverbod beoogde in de Bovenkerkerpolder en dat de gemeente dat nu niet anders kan interpreteren. Het ministerie heeft een voorlopige voorziening gevorderd bij de rechtbank te Amsterdam.

  • En last but not least, de golfbaan is zeer omstreden onder de Amstelveense bevolking. Een deel van de Amstelveense bevolking heeft zich immers tot het uiterste ingezet om de Bovenkerkerpolder te behouden. Voor zover mij bekend is dat nog niet eerder in de Amstelveense geschiedenis gebeurd.


Met alle respect voor eerder democratisch genomen besluiten roep ik u op: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Laten wij hiermee stoppen. Genoeg is genoeg.

Met vriendelijke groet,
Jacqueline A. Koops-Scheele
Fractievoorzitter ChristenUnie

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.