Bijgewerkt: 7 december 2023

'Clusters en Congressen in de Metropoolregio Amsterdam'

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
09-07-2010

De Stadsregio Amsterdam heeft voor het project 'Clusters en Congressen in de Metropoolregio Amsterdam' 337.000 euro subsidie ontvangen vanuit het rijksprogramma Pieken in de Delta. Het doel van het project is om meer internationale congressen naar Amsterdam en omgeving te halen.

Dat moet leiden tot economische versterking. Voor het eerst worden congressen gekoppeld aan de kansrijke economische sectoren in de metropoolregio, zoals de ICT, financiële dienstverlening en logistiek. Daarnaast worden buitenlandse bedrijven die een congres bezoeken rondgeleid door de metropoolregio om ze op de vestigingsmogelijkheden te wijzen.

De totale kosten van het project bedragen circa € 800.000. Naast de subsidie wordt dit bedrag bekostigd door de cofinanciers, te weten de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de Stadsregio Amsterdam. De uitvoerende organisaties zijn het Amsterdam Toerisme & Congresbureau, Amsterdam RAI en amsterdam inbusiness (the official foreign investment agency of the Amsterdam Metropolitan Area). De looptijd van het project is vier jaar.

inbusiness Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Vlnr.: Theo Weterings burgemeester van Haarlemmermeer, Annemarie Jorritsma burgemeester van Almere, Jan-Willem Groot wethouder van Amstelveen en Job Cohen, burgemeester van Amsterdam met de champagne tijdens de opening van de nieuwe gezamenlijke ontvangstruimte in het World Trade Center Amsterdam op 10 oktober 2008


Portefeuillehouder Economische Zaken van de Stadsregio, Jan-Willem Groot, heeft hoge verwachtingen van dit project: ‘Als regio is het belangrijk om ons goed te blijven positioneren voor het aantrekken van internationale bedrijven en zakelijke bezoekers. Goede congressen ondersteunen deze ambitie. Als ze aansluiten op de behoefte van de bezoekers en worden aangeboden op goed bereikbare locaties, dan bieden ze veel perspectief voor werkgelegenheid en economische groei.’

Nieuwe strategie

Sinds enkele jaren vindt hevige concurrentie plaats tussen Europese regio’s bij het binnenhalen van grote congressen. Goed bezochte congressen kunnen flink bijdragen aan de werkgelegenheid en economische versterking van een gebied. Een gemiddelde congresbezoeker besteedt al gauw zo’n € 400,- per dag.

Het project ‘Clusters en Congressen in de Metropoolregio Amsterdam’ is een strategie om de congresmarkt vernieuwend en pro-actief te benaderen. Het project moet leiden tot 35 extra zakelijke congressen in de komende vier jaar. Hiermee wordt een extra omzet van € 5.586.000,- verwacht. De subsidie wordt onder meer aan de volgende activiteiten besteed:

-het benaderen van internationale congresorganisatoren om de mogelijkheden van de metropoolregio als congreslocatie onder de aandacht te brengen

-het opzetten van een database van kansrijke congressen die passen binnen de economische sectoren van de metropoolregio

-de acquisitie van buitenlandse bedrijven voor vestiging in de Amsterdamse regio.

Wisselwerking met economische sectoren in de metropoolregio

Bij de keuze van een bestemming voor een congres, is de aanwezigheid van vakinhoudelijke expertise ter plaatse een belangrijke toegevoegde waarde. Daarom worden díe congressen geworven, die inhoudelijk aansluiten bij de kansrijke economische clusters van de metropoolregio: de financiële en zakelijke dienstverlening, ICT en creatieve industrie, logistiek en handel en kennisintensieve productie (lifesciences en flowers, food and fish).

Op deze manier wordt een congresorganisator een compleet aanbod geboden en vindt wisselwerking plaats tussen de economische sectoren in de metropoolregio en het congreswezen. Dit kan bijdragen aan een sterker imago van de metropoolregio Amsterdam in het buitenland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.