Bijgewerkt: 26 november 2022

Cobra Museum kreeg 5 ton

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-05-2007

De relatie tussen de gemeente en het Cobra Museum is herzien. B en W gaat de raad voorstellen de huidige relatie om te zetten in een subsidierelatie zoals de gemeente ook met andere gesubsidieerde instellingen heeft. In 2006 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de instandhouding van het Cobra Museum- meldt de Gemeente Amstelveen in haar persbericht.

Cobra Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Cobra Museum aan het Sandbergplein 1 in AmstelveenVolgens de gemeente bleek, dat het museum financieel niet in staat is om de onderhoudslast van het gebouw voor haar rekening te nemen, zeker nu het gebouw ouder wordt. Daartoe neemt de gemeente het gebouw over van het Cobra gezien het belang dat het museum inmiddels heeft voor Amstelveen. Het Cobra ontvangt voor de huur een structurele subsidie van € 309.000,-- en voor achterstallig onderhoud aan de klimaatinstallatie eenmalig € 208.000,-- subsidie.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.