Bijgewerkt: 2 maart 2024

College Amstelveen besluit door te gaan met maatschappelijke stages

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-04-2015

Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 21 april 2015 besloten € 40.000 beschikbaar te stellen aan de vrijwilligerscentrale om maatschappelijke stages te organiseren. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen hierbij de mogelijkheid zich in te zetten voor vrijwilligersorganisaties, of maatschappelijke instellingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn


De vrijwilligerscentrale heeft samen met de scholen in het voortgezet onderwijs een plan ingediend bij de gemeente. De vrijwilligerscentrale gaat bemiddelen tussen leerlingen en organisaties, de scholen leveren een bijdrage in de vorm van geld en begeleiding van leerlingen. De stages van de leerlingen vinden plaats tijdens schooltijd.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Welzijn: “De landelijke overheid heeft besloten maatschappelijke stages niet langer te financieren. In het collegeprogramma hebben wij echter opgenomen, dat maatschappelijke stages in Amstelveen blijven bestaan. Wij vinden het belangrijk voor jongeren, omdat zo’n stage een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Daarnaast geeft het tal van (vrijwilligers)organisaties een belangrijke impuls.”

Frans Huissen, voorzitter van de Vrijwilligerscentrale: “Ik ben blij, dat de gemeente Amstelveen doorgaat met het ondersteunen van maatschappelijke stages. Dat is goed voor organisaties en instellingen en het is goed voor de jongeren. Op langere termijn zien we, dat het ook leidt tot een toename van het aantal vrijwilligers, omdat leerlingen die op jongere leeftijd ervaring opdoen met vrijwilligerswerk daar later vaak mee door blijven gaan.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.