Bijgewerkt: 4 maart 2024

College Amstelveen roept bewoners op mee te praten over wijkcentra

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-02-2012

Het college van B en W van Amstelveen wil bewoners graag een centrale rol geven bij de invulling van activiteiten in de wijkcentra. Om ideeën hiervoor te inventariseren en in gesprek te gaan met bewoners gaat verantwoordelijk wethouder Jacqueline Koops (CU) de komende weken de wijken in.

bolder Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Wijkcentrum 'De Bolder' in groenhof


In de wijkcentra worden momenteel diverse activiteiten georganiseerd. Van danscursussen tot activiteiten vanuit de gemeente voor kwetsbare groepen. Er is beleid in de maak, waarmee het college beoogt bewoners een actievere rol te geven bij het creëren en in stand houden van sociale samenhang in de wijk. Wijkbewoners worden aangemoedigd om initiatieven voor andere bewoners te ontplooien in o.a. het wijkcentrum. De gedachte is, dat ideeën en activiteiten die bij wijkbewoners zelf vandaan komen leiden tot meer contacten en particuliere initiatieven in de wijk.

Plannen en ideeën van wijkbewoners verzamelen

Tijdens de bijeenkomsten in de wijkcentra hoopt de wethouder creatieve, inspirerende plannen en ideeën van bewoners te verzamelen. Deze kunnen vervolgens opgenomen geworden in het nieuwe beleid. Het gewijzigde beleid wordt op een later moment vastgesteld door college en gemeenteraad.  

Op dinsdag 21 februari 2012 vindt de eerste bijeenkomst plaats in Wijkcentrum Westend, woensdag 22 februari 2012 is de wethouder in Wijkcentrum de Meent en woensdag 7 maart 2012 praat zij met wijkbewoners in wijkcentrum De Bolder. Informatie over tijdstippen en locaties staan op www.amstelveen.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.