Bijgewerkt: 23 maart 2023

College Amstelveen voorstander van vitaal en breed gesorteerd Stadshart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-08-2010

Het college van B en W van Amstelveen vindt een gezond en kwalitatief goed winkelcentrum in het Stadshart belangrijker, dan de omvang ervan. Het college wil een divers en onderscheidend aanbod van lokale, nationale en internationale winkeliers. Op deze wijze blijft er volop ruimte voor alle ondernemers, ook voor kleinschalige winkels.

Het college vindt het ook van groot belang, dat het Stadshart zich blijft profileren zowel lokaal als regionaal om de concurrentiepositie en dus het economisch welzijn van de stad te waarborgen. Het college steunt de gedachte, dat bedrijven en ondernemers hun koers daarom continu onder de loep moeten houden.

JW  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder economische zaken


Wethouder Economische Zaken Jan-Willem Groot (CDA) roept Unibail-Rodamco met klem op, om een aantrekkelijke mix van lokale, nationale en internationale winkels te handhaven, waarbij Amstelveense winkeliers volop ruimte behouden om te ondernemen. Door een divers aanbod te houden blijft er ook ruimte voor kleine winkels die een winkelcentrum afwisselend houden.

Omdat de gemeente zelf geen eigenaar is van winkelpanden kan zij geen invloed uitoefenen op de loop van zaken van huurcontracten. Huurovereenkomsten zijn afspraken gemaakt tussen eigenaar Unibail-Rodamco en huurders en worden in privaatrechtelijke sfeer opgesteld en nageleefd.

Het college heeft er bij Unibail-Rodamco opnieuw op aangedrongen om zeer zorgvuldig om te gaan met de huurcontracten en de belangen van alle ondernemers goed te respecteren.

Wethouder Jan-Willem Groot benadrukt voorts het belang van een actieve Stadsharteigenaar. ‘In deze sterk concurrerende markt is het van belang voor alle partijen om onderscheidend te blijven.

Het investeren en innoveren in fysieke verbeteringen maar ook in lokaal gerichte marketing, evenementen en andere promotieactiviteiten leiden tot naamsbekendheid tot ver in de regio. Daar hebben consumenten, huurders/winkeliers, Amstelveens bedrijfsleven, eigenaar en gemeente allen baat bij.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.