Bijgewerkt: 28 juni 2022

College Amstelveen wil bouw sociale huurwoningen versnellen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-06-2009

Recessie kleurt voortgangsrapportage Woonvisie 2009

De voortgangsrapportage Woonvisie staat dit jaar in het teken van de recessie. Gelet op de effecten hiervan op de woningbouwproductie nemen B en W maatregelen om deze het hoofd te bieden. B en W willen de bouw van sociale huurwoningen in de tijd naar voren te halen. Ook wil het college het mogelijk maken om koopwoningen om te zetten naar huurwoningen. De maatregelen passen binnen de kaders van de Woonvisie en kosten de gemeente geen geld.

Daarnaast willen B en W nieuwbouwwoningen tijdelijk toewijzen op basis van volgorde van inschrijving in plaats van via loting. Amstelveners houden hierbij wel voorrang. Hierom is met nadruk door partijen op de woningmarkt gevraagd. De raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur bespreekt de voortgangsrapportage naar verwachting op 16 juni 2009.

Remco Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Bij wethouder Remco Pols op de koffie


Wethouder Ruimte, Bouwen en Wonen Remco Pols: ‘Met deze maatregelen reageren we op de effecten van de recessie op de woningbouwproductie. Insteek is om binnen het programma flexibel in te spelen op deze situatie. Daarbij houden we vast aan het woningbouwprogramma zoals vastgelegd in de Woonvisie en de bijbehorende lange-termijndoelstellingen. Ook gaan we er van uit dat de maatregelen budgettair neutraal zullen zijn voor de gemeente’.

In de gesprekken die de afgelopen tijd met ontwikkelaars en corporaties zijn gevoerd, is nog eens duidelijk geworden dat het niet eenvoudig zal zijn om de bouwproductie op gang te houden. Wethouder Pols: ‘Met name de ontwikkeling van sociale huurwoningen biedt kansen.

Hetzelfde geldt voor betaalbare koopwoningen. Het gemeentebestuur wil met ontwikkelaars en corporaties de gezamenlijke inspanningen speciaal hierop richten. Daarnaast wordt er doorgewerkt aan de voorbereiding van de rest van het woningbouwprogramma, opdat we klaar staan als de economie weer aantrekt.’

Concreet gaat het bijvoorbeeld om het realiseren van extra grondgebonden eensgezinswoningen in de middeldure huur in Westwijk Zuidwest. Een andere maatregel is het omzetten van betaalbare koopappartementen naar betaalbare en middeldure huurappartementen in Westwijk Zuidoost.

Westwijk-zuid  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Huizen in Westwijk-Zuid


Voor de ontwikkeling van meer betaalbare koop doet zich een kans voor in Westwijk-Zuidwest. Wellicht komen hier ook meer starterswoningen, dan oorspronkelijk beoogd. Als het gesprek hierover met de ontwikkelaar tot resultaat leidt, dan ligt het in het voornemen dat de bouw van 7 koopwoningen voor starters op het nabijgelegen Eyckenstein wordt uitgesteld.

Kansrijke optie voor het naar voren halen van de bouw van sociale huurwoningen ligt vooral in het ‘ontmengen’ van woningbouwprogramma’s met zowel koop als huur. Zo is het de bedoeling op de locatie Pandora meer sociale huur te realiseren en op de locaties Tulpenburg en Middenwaard minder.

Om de vraag naar woningen positief te beïnvloeden, versoepelt de gemeente de toewijzingscriteria voor een jaar. In dat jaar vindt de toewijzing plaats op volgorde van inschrijving in plaats van door loting. Amstelveners hebben hierbij voorrang boven niet-Amstelveners, met dien verstande dat minimaal 30% van de woningen aan niet-Amstelveners wordt aangeboden.


Ook gaat de gemeente voorlichting geven over de mogelijkheden die de Leegstandswet biedt. Met een vergunning kunnen woningeigenaren, onder bepaalde voorwaarden hun leegstaande woning, in afwachting van verkoop, tijdelijk verhuren terwijl maar een klein deel van de gebruikelijke huurbescherming geldt. Dit beperkt de problematiek van dubbele woonlasten.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.